638-0416/01 – Projektování řídicích systémů (PRS)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
GRY0035 Ing. Ondřej Grycz
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají schopnosti identifikovat a definovat podstatné problémy při řízení a porozumět tomu, jak tyto problémy řešit za pomocí nástrojů projektového řízení. Studenti se naučí najít vhodné metody k řešení těchto problémů za pomocí metod a nástrojů projektového řízení. Studenti se seznámí s rozdíly mezi projektovým řízením a řízením za pomocí projektů. Studenti budou schopni vytvářet různé projekty k řešení specifických řídících problémů. Studenti rovněž získají schopnosti použít své znalosti a vědomosti při řešení konkrétních problémů při řešení běžných praktických každodenních manažerských problémů za pomocí nástrojů projektového řízení. Studenti se naučí jak analyzovat a formulovat řešení v různých praktických situacích. Studenti rovněž získají porozumění dopadům jejich rozhodnutí na lokální i strategické úrovni podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s teoretickými i praktickými otázkami projektování řídicích systémů a navazujících elektrických zařízení pro oblast technologických, zejména metalurgických procesů. Rozšiřuje znalosti o metodách systémové analýzy, jako prvé etapy tvorby projektu, zaměřuje se na právní aspekty související s projekční činností. Seznamuje s metodikou tvorby projektů, jednotlivými typy projektové dokumentace při jejím postupném zpracování, upozorňuje na metody práce s informačními zdroji. Podrobněji se věnuje metodám tvorby projektové a provozní dokumentace automatizačních zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti jsou automatizační zařízení realizována prakticky výhradně užitím elektrických zařízení, je navazující kapitola věnována tvorbě dokumentace elektrických zařízení se zřetelem na projekci zařízení ASŘTP. Posluchači jsou seznámeni s problematikou normalizace v elektrotechnice, jejím využíváním, tvorbou elektrotechnických schémat, označováním na schématech a výrobcích. Významná pozornost je věnována bezpečnosti elektrických zařízení. Výsledkem má být dobrá orientace posluchače ve tvorbě i užití dokumentace automatizačních a odpovídajících elektrických zařízení. Ve cvičeních je zadáván každému studentu samostatný semestrální projekt, který je průběžně konsultován. Některá přednášená témata jsou procvičována na speciálně zaměřených hodinách cvičení. Praktická část cvičení je zaměřena na řešení implementace a interpretace systémů, diagnostiku při praktickém uvádění řídicích systém.

Povinná literatura:

DOBEŠ, M. Zpracování obrazu a algoritmy v C#. Praha: BEN-technická literatura, 2008. ISBN 978-80-7300-233-6 NEVŘIVA, P. Analýza signálů a soustav. Praha: BEN-technická literatura, 2000. ISBN: 80-7300-004-0

Doporučená literatura:

DOBEŠ, M. Zpracování obrazu a algoritmy v C#. Praha: BEN-technická literatura, 2008. ISBN 978-80-7300-233-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Návrh projektu jednoduchého řídicího systému.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do teorie a praxe projektování řídicích systémů, vymezení základních pojmů, definice jednotlivých disciplín zúčastňujících se procesu projektování. Obsah cvičení – nabídka témat semestrálních projektů. 2. Jurisdikce v projektování: Základní zákonné předpisy a jejich důsledky pro provádění projekční činnosti, základní druhy projektové dokumentace a její obsah. Funkce generálního projektanta. Zadání semestrálních projektů. Demonstrace zpracovaných projektů. 3. Projekční dokumentace staveb, základní pojmy, rozdělení a kompletnost projektové dokumentace, dokumentace konečného stavu. 4. Obecné projekční podklady: MDT, normy, katalogy, ceníky. 5. Speciální podklady pro projekci ASŘ, seznamy vstupů, výstupů, tvorba algoritmů, řízení projekčního týmu. 6. Výkresová dokumentace projektů ASŘ, normy kreslení schémat I. Zapojení typických regulačních obvodů a jejich kreslení I. 7. Výkresová dokumentace projektů ASŘ, normy kreslení schémat II Zapojení typických regulačních obvodů a jejich kreslení II. 8. Systémový přístup k projektování, projekt jako systémový model. 9. Interpretace a implementace projektu jako systémového modelu. 10. Mezinárodní technická normalizace v elektrotechnice. Vyvolená čísla, jednotky, terminologie, typy dokumentů v elektrotechnice. 11. Všeobecná pravidla kreslení elektrotechnických schémat, vytváření základních typů schémat v elektrotechnice. Značky na schématech a výrobcích. Praktické příklady elektrotechnické dokumentace. 12. Typy napájecích sítí, ochrana před nebezpečným dotykem. Praktická řešení napájecích soustav řídicích systémů. 13. Vnější vlivy a jejich určení. 14. Ochrana proti rušivým vlivům, elektromagnetická kompatibilita. Obhajoby semestrálních projektů. 15. Nové směry v procesu projektování, návaznost na předmět Automatizace projektování ŘS, závěrečné shrnutí látky. Obhajoby semestrálních projektů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku