638-0418/01 – Základy automatizace a robotizace (ZAR)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity4
Garant předmětuIng. Romana Garzinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Romana Garzinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OVC37 Ing. Romana Garzinová, Ph.D.
ZIM018 Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají pohled na průmyslové roboty a manipulátory jako na prvek automatizace, budou schopni volit přiměřené moderní prostředky pro řešení praktických problémů výroby, spolupracovat na návrhu, realizaci i provozu průmyslových robotů a manipulátorů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu jsou základní pojmy z oblasti automatizace výrobních procesů . Je upřesněn pojem objektu a vyčlenění řízeného systému, řídicí systém, logické a zpětnovazební řízení. Krátce jsou zmíněny problémy identifikace systémů, funkce regulačního obvodu, záporné zpětné vazby, algebry blokových schémat a provedení regulátorů. Většina výuky je věnována průmyslovým robotům a manipulátorům (PraM), jejich členění, architektuře, pohonům elektrickým, pneumatickým a hydraulickým a jejich řízení. Dále pak jsou probírány výstupní hlavice, čidla pro vnitřní a vnější informaci, řídicí systémy průmyslových robotů nižších generací i kognitivním robotům. V závěru jsou zařazeny automatizované technologické komplexy s roboty, otázky spolehlivosti, diagnostiky, organizace a provádění údržby.

Povinná literatura:

Vrožina, M., a kol.: Automatizace technologických procesů. Část 3: Průmyslové roboty a manipulátory. Studijní opory kat. 638, FMMI. VŠB-TU Ostrava, 2008.

Doporučená literatura:

Čop,V., Buda,J., Kozyrev,J.G.: Automatizacia technologických procesov priemyselnymi robotmi a manipulátormi, ALFA Bratislava, 1985.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

absolvování 3 průběžných testů a aktivní účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy z oblasti automatizace technologických procesů a vymezení obsahu předmětu. 2. Pojem objektu a vyčlenění řízeného systému, řídicí systém, logické a zpětnovazební řízení. 3. Identifikace systémů, členění metod identifikace. 4. Funkce regulačního obvodu, záporná zpětná vazba, bloková schémata. 5. Regulátory, jejich vlastnosti a provedení. 6. Užití řídících počítačů v automatizovaných systémech řízení. 7. Průmyslové roboty a manipulátory (PRaM) jako prvky automatizace. 8. Architektura průmyslových robotů, jednotlivé členy PRaM. 9. Pohony PraM a jejich řízení, elektrické, pneumatické a hydraulické pohony. 10. Výstupní hlavice, čidla pro vnitřní a vnější informaci. 11. Řídicí systémy průmyslových robotů, kognitivní roboty. 12. Automatizované technologické komplexy s roboty. 13. Volba cílů řízení a stupně automatizace podle technickoekonomických hledisek. 14. Spolehlivost automatizovaných systémů řízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 25
                Písemka Písemka 20  15
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  10
        Zkouška Zkouška 65 (65) 26
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  16
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku