638-0425/01 – Počítačové sítě (PS)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
JAN45 prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní vlastnosti počítačových sítí. Student bude umět demonstrovat základní služby poskytované počítačovými sítěmi, základní síťivé topologie, metody přístupu k přenosovému médiu a základní prvky síťového hardware. Student bude umět analyzovat standardní typy současných síťových kabelových a bezdrátových technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou počítačových sítí LAN a WAN. Posluchači se seznámí se základními službami poskytovanými počítačovými sítěmi, se základními topologiemi a metodami přístupu k přenosovému médiu, s jednotlivými prvky síťového hardware a standardními typy současných síťových technologií. Ve cvičení je probírán síťový software Novell NetWare. Studenti se seznámí s prostředím sítě z hlediska uživatele a se základními službami, které síť Novell NetWare poskytuje.

Povinná literatura:

Bárta, J.: Úvod do počítačových sítí, Kopp, České Budějovice, 1995 Schatt, S.: Počítačové sítě LAN od A do Z, Grada, Praha, 1994 Jančíková, Z.: Základy počítačových sítí, skripta, VŠB – TUO, Ostrava, 2006

Doporučená literatura:

Bárta, J.: Úvod do počítačových sítí, Kopp, České Budějovice, 1995 Schatt, S.: Počítačové sítě LAN od A do Z, Grada, Praha, 1994 Jančíková, Z.: Základy počítačových sítí, skripta, VŠB – TUO, Ostrava, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti musí být na cvičení řádně připraveni.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika počítačové sítě, typy stanic v síti, základní součásti sítě, srovnání s terminálovou sítí. 2. Důvody zavádění počítačových sítí: sdílení dat, sdílení prostředků, zvýšení spolehlivosti systému. Prostředí sítě z hlediska uživatele, typy uživatelů, uživatelské skupiny. 3. Základní druhy počítačových sítí. Objektová struktura sítě, organizace objektů, typy a jména objektů. 4. Sítě LAN: základní vlastnosti, sítě typu Client-to-server a typu Peer-to-peer. Souborový systém na File serveru, struktura síťových adresářů. Mapování disků, mapování disků pro vyhledávání. 5. Služby poskytované sítí LAN. Print server, tisk v síti. 6. Topologie sítí LAN: sběrnicová, hvězdicová, kruhová. 7. Prostředky na ochranu dat proti nepovolaným uživatelům - na úrovni přihlašování do sítě (Login Security), na úrovni přístupových práv (Rights Security), na úrovni atributů (Attribute Security). 8. Zabezpečení dat proti náhodným chybám. 9. Metody přístupu k přenosnému médiu: CSMA/CD, Token Ring, Token Bus. 10. Hardware sítí LAN: síťové karty, jejich parametry a instalace, spojovací vedení a konektory, koaxiální kabel, kroucená dvojlinka, optický kabel, bezdrátový spoj. 11. Hardware sítí LAN - aktivní prvky: zesilovače, rozbočovače, převodníky, mosty, směrovače, brány. 12. Referenční model OSI, protokol. Model TCP IP. 13. Standardy síťového hardware. 14. Adresace v IP sítích, IP v4, IPv6.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Třinec 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku