638-0426/01 – Spolehlivost a diagnostika (SD)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou umět analyzovat výrobní procesy z hlediska zvyšování spolehlivosti koncepčními i technickými opatřeními. Posluchači budou kompetentní se v procesu rozhodování podílet na návrzích, realizacích i provozování techniky pro zvyšování spolehlivosti a kvality výroby.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Je probírána teorie spolehlivosti neobnovovaných a obnovovaných objektů. Ve smyslu norem ISO je spolehlivost chápána jako pohotovost a činitelé, které ji ovlivňují, a to především bezporuchovost, udržovatelnost a zabezpečení údržby. Jsou přednášeny metody zvyšování spolehlivosti, problematika zabezpečování nápravné údržby, preventivní údržby a metod její optimalizace. Pozornost je věnována zavádění komplexní produktivní údržby. Dále jsou probrány otázky diagnostických metod a užití prvků umělé inteligence při jejím provádění.

Povinná literatura:

VROŽINA, M. a J. DAVID. Spolehlivost a diagnostika. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2595-3. LEGÁT, V., et al. Management a inženýrství údržby. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-119-2. MYKISKA, A. Spolehlivost technických systémů. Praha: ČVUT Praha, 2000. ISBN: 8001020797. LEGÁT, V., et al. Systémy managementu jakosti a spolehlivosti v údržbě. Praha: Česká společnost pro jakost, 2007. ISBN 978-80-02-01949-7. ŽIARAN, S. Technická diagnostika. Bratislava: Vydavaťeľstvo STU, 2013. ISBN: 978-80-227-4051-7. EBELING, CH. E.: An introduction to reliability and maintainability engineering. Waveland Press, Incorporated, 2010. ISBN 1577666259. MISHRA, R. C.: Reliability And Maintenance Engineering. New Age International, 2007. ISBN 8122417418. CZICHOS, H. Handbook of Technical Diagnostics: Fundamentals and Application to Structures and Systems. Berlin: Springer Science & Business Media, 2013. ISBN 9783642258503.

Doporučená literatura:

LEGÁT, V., et al. Manažérstvo údržby – synergia teorie a praxe. Košice: Slovenská společnost údržby - BEKI design, 2013. ISBN 978-80-89522-03-3. KREIDL, M. a R. ŠMÍD. Technická diagnostika - senzory, metody, analýza signálu - 4. díl edice Senzory neelektrických veličin. Praha: BEN -Technická literatura, 2006. ISBN: 80-7300-158-6. MATTHES, W. Hledání a odstraňování poruch. Ostrava: HEL, 2001. ISBN: 9788086167183. NAHMAN, J. M.: Dependability of Engineering Systems: Modeling and Evaluation. Springer, 2002 ISBN 3540414371. CZICHOS, H., T. SAITO and L. E. SMITH Springer Handbook of Metrology and Testing. London: Springer Science & Business Media, 2011. ISBN 9783642166419. KOŚCIELNY ,J. M. et al. Fault DiagnosisBook SubtitleModels, Artificial Intelligence, Applications. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004. ISBN978-3-540-40767-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Semestrální projekt na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky spolehlivosti technických objektů, vymezení pojmů jakost a spolehlivost. 2. Ukazatelé spolehlivosti objektů, systémový přístup ke zvyšování spolehlivosti, klasifikace poruch. 3. Statistické a pravděpodobnostní vyjádření ukazatelů spolehlivosti. 4. Ukazatelé spolehlivosti neobnovovaných objektů. 5. Ukazatelé spolehlivosti obnovovaných objektů. 6. Teoretické zákony rozdělení pravděpodobností ve vyjadřování ukazatelů spolehlivosti. 7. Udržovatelnost technických objektů. 8. Organizace a zabezpečení údržby. 9. Náklady na životní cyklus, ekonomické aspekty při optimalizaci údržby. 10. Hodnocení spolehlivosti systémů, zkoušky spolehlivosti prvků a systémů. 11. Spolehlivostní modely systémů. 12. Zvyšování spolehlivosti systémů, hardwarová nadbytečnost – zálohování. 13. Problematika softwarové spolehlivosti. 14. Diagnostika při zvyšování spolehlivosti, základní metody diagnostiky. 15. Spolehlivost a organizace údržby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Třinec 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok