638-0638/01 – Diplomový seminář I (DS1)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SVE05 Ing. Pavel Švec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4
kombinovaná Zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obecné konzultace k diplomovým pracím.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. ŠESTÁK, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha, Academia, 2000. MEDLÍKOVÁ, O.: Přesvědčivá prezentace: špičkové rady, tipy a příklady. 2. aktualizované a dopl. vyd. Praha, Grada, 2010. SYNEK, M., MIKAN, P., VÁVROVÁ, H.: Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3. přepracované vyd. Praha, Oeconomica, 2011.

Doporučená literatura:

ECO, U.: Jak napsat diplomovou práci. 1. vyd. Olomouc, Votobia, 1997. KUBÁTOVÁ, H.: Rukověť autora diplomky. 1. vyd. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2009. LIŠKA, V.: Diplomová práce: zpracování a obhajoba. 3. rozš. vyd. Praha, Ivo Ulrych - Růžičkův statek, 2005. LIŠKA, V.: Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 1. vyd. Praha, Professional Publishing, 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

General tutorial to problems diploma work.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s elektrotechnickými předpisy pro elektrotechnickou způsobilost. 2. Normy pro kreslení scémat. 3. Přehled předpisů pro stavební řízení z hlediska elektrotechnických zařízení. 4. Všeobecné konzultace k problémům diplomových prací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  50 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.