638-0702/02 – Identifikace systému (IS)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní metody vytváření matematického popisu dynamických systémů pro účely simulace a syntézy jejich řízení. Student získá přehled o základnách metodách matematicko-fyzikální analýzy a metodách experimentální identifikace. Student bude umět analyzovat reálné dynamické systémy a pro jejich matematický popis použít vhodné identifikační metody.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s metodami vytváření matematického popisu systémů pro účely syntézy jejich řízení. Jsou probrány metody matematicko-fyzikální analýzy a zejména pak metody experimentální identifikace. Pozornost je věnována deterministickým způsobům identifikace i identifikaci s náhodným průběhem vstupních veličin identifikovaných systémů, dále pak metodám jednorázové i průběžné adaptivní identifikace. Závěr látky je věnován základům stochastického modelování a základním statistickým metodám identifikace systémů.

Povinná literatura:

Bobál,V.: Identifikace systémů. Skripta, VUT Brno, 1990 Noskievič,P.: Modelování a identifikace systémů. Ostrava: MONTANEX, 1999. Soukup,J.: Identifikace soustav. Praha: SNTL, 1990. Vrožina,M.,Jančíková,Z.,David,J.: Identifikace systémů. Učební texty, VŠB-TUO,2007

Doporučená literatura:

Soukup I. Identifikace systémů. SNTL Praha 1986 Lavrin A. Identifikacia systémov. TU Košice 1987

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojem identifikace v procesu poznání a v procesu řízení. 2. Apriorní a aposteriorní informace o identifikovaném systému. 3. Klasifikace metod identifikace, identifikace struktury a parametrů systémů. 4. Identifikace metodou matematicko-fyzikální analýzy. 5. Deterministické metody identifikace, analýza přechodových charakteristik. 6. Identifikace metodou postupné integrace. 7. Určování frekvenčních charakteristik, metody harmonické analýzy 8. Adaptivní metody identifikace. 9. Statistické metody identifikace, popis systémů diferenčními rovnicemi. 10. Náhodné procesy, vlastnosti bílého šumu a pseudonáhodných signálů. 11. Formulace stochastických modelů pomocí chyby rovnice a chyby výstupu. 12. Identifikace lineárních a nelineárních systémů, statistická analýza naměřených údajů. 13. Identifikace metodou korelační analýzy. 14. Identifikace metodou nejmenších čtverců a zobecněnou metodou nejmenších čtverců. 15. Identifikace metodou maximální věrohodnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.