638-0704/02 – Počítačové sítě ()

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1994/1995Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN45 prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá problematikou počítačových sítí LAN a WAN. Posluchači se seznámí se základními službami poskytovanými počítačovými sítěmi, se základními topologiemi a metodami přístupu k přenosovému médiu, s jednotlivými prvky síťového hardware a standardními typy současných síťových technologií. Ve cvičení je probírán síťový software Novell NetWare.Studenti se seznámí s prostředím sítě z hlediska uživatele a se základními službami, které síť Novell NetWare poskytuje.

Povinná literatura:

Přichystal, O.: Novell NetWare 3.x a 4.x: Kompletní průvodce , Grada, Praha, 1997 Přichystal, O.: Novell NetWare 5: Podrobná příručka, Computer Press, Praha, 1999 Janeček, J. – Bílý, M.: Lokální sítě, skripta ČVUT, Praha, 1999 Bárta, J.: Úvod do počítačových sítí, Kopp, České Budějovice, 1995 Schatt, S.: Počítačové sítě LAN od A do Z, Grada, Praha, 1994 Jančíková, Z.: Základy počítačových sítí, interní materiály katedry

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika počítačové sítě,typy stanic v síti,základní součásti sítě, srovnání s terminálovou sítí. Základní síťový software Novell NetWare na File serveru a na pracovních stanicích. 2. Důvody zavádění počítačových sítí: sdílení dat,sdílení prostředků,zvýšení spolehlivosti systému. Prostředí sítě z hlediska uživatele,typy uživatelů,uživatelské skupiny. 3. Základní druhy počítačových sítí,homogenní a heterogenní sítě,sítě LAN,MAN, WAN. Souborový systém na File serveru,struktura síťových adresářů,základní adresáře na serveru. 4. Sítě LAN:základní vlastnosti,sítě typu Client-to-server a typu Peer-to-peer. Mapování disků,mapování disků pro vyhledávání. 5. Služby poskytované sítí LAN. Zabezpečení dat proti nepovolaným uživatelům - na úrovni přihlašování do sítě(Login Security). 6. Topologie sítí LAN: sběrnicová,hvězdicová,kruhová. Zabezpečení dat proti nepovolaným uživatelům - na úrovni přístupových práv (Rights Security). 7. Metody přístupu k přenosnému médiu: CSMA/CD,Token Ring,Token Bus. Zabezpečení dat proti nepovolaným uživatelům - na úrovni atributů (Attribute Security). 8. Hardware sítí LAN: síťové karty,jejich parametry a instalace. Print server,tisk v síti. 9. Hardware sítí LAN - spojovací vedení a konektory,koaxiální kabel,kroucená dvojlinka,optický kabel,bezdrátový spoj. Login script,typy login scriptu,příkazy a interní proměnné login scriptu. 10.Hardware sítí LAN - zesilovače, rozbočovače, převodníky, mosty, přepínače, směrovače, brány. Objektová struktura - organizace objektů,typy a jména objektů. 11.Standardy síťového hardware - ARCnet,Ethernet. Systémová databáze objektů sítě (Bindery, NDS). 12.Standardy síťového hardware - IBM Token Ring,FDDI. Základní typy příkazů v Novell NetWare - řádkové,dialogové,zvláštní,příkazy konzoly,zaveditelné moduly. 13.Standardy síťového hardware - Fast Ethernet,1 a 10 Gigabit Ethernet,ATM. Elektronická pošta,internet. 14.Zabezpečení dat proti náhodným chybám. Referenční model OSI,protokol.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.