638-0704/02 – Computer Networks ()

Gurantor departmentDepartment of Automation and Computing in IndustryCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN45 prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subject deals with LAN and WAN computer networks domain.Students are introduced to basic services granted by computer networks,to basic network topologies and carrier access methods,to particular components of network hardware and standard types of present network technologies. In practice students are introduced to Novell NetWare network environment and to basic services granted by network.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakteristika počítačové sítě,typy stanic v síti,základní součásti sítě, srovnání s terminálovou sítí. Základní síťový software Novell NetWare na File serveru a na pracovních stanicích. 2. Důvody zavádění počítačových sítí: sdílení dat,sdílení prostředků,zvýšení spolehlivosti systému. Prostředí sítě z hlediska uživatele,typy uživatelů,uživatelské skupiny. 3. Základní druhy počítačových sítí,homogenní a heterogenní sítě,sítě LAN,MAN, WAN. Souborový systém na File serveru,struktura síťových adresářů,základní adresáře na serveru. 4. Sítě LAN:základní vlastnosti,sítě typu Client-to-server a typu Peer-to-peer. Mapování disků,mapování disků pro vyhledávání. 5. Služby poskytované sítí LAN. Zabezpečení dat proti nepovolaným uživatelům - na úrovni přihlašování do sítě(Login Security). 6. Topologie sítí LAN: sběrnicová,hvězdicová,kruhová. Zabezpečení dat proti nepovolaným uživatelům - na úrovni přístupových práv (Rights Security). 7. Metody přístupu k přenosnému médiu: CSMA/CD,Token Ring,Token Bus. Zabezpečení dat proti nepovolaným uživatelům - na úrovni atributů (Attribute Security). 8. Hardware sítí LAN: síťové karty,jejich parametry a instalace. Print server,tisk v síti. 9. Hardware sítí LAN - spojovací vedení a konektory,koaxiální kabel,kroucená dvojlinka,optický kabel,bezdrátový spoj. Login script,typy login scriptu,příkazy a interní proměnné login scriptu. 10.Hardware sítí LAN - zesilovače, rozbočovače, převodníky, mosty, přepínače, směrovače, brány. Objektová struktura - organizace objektů,typy a jména objektů. 11.Standardy síťového hardware - ARCnet,Ethernet. Systémová databáze objektů sítě (Bindery, NDS). 12.Standardy síťového hardware - IBM Token Ring,FDDI. Základní typy příkazů v Novell NetWare - řádkové,dialogové,zvláštní,příkazy konzoly,zaveditelné moduly. 13.Standardy síťového hardware - Fast Ethernet,1 a 10 Gigabit Ethernet,ATM. Elektronická pošta,internet. 14.Zabezpečení dat proti náhodným chybám. Referenční model OSI,protokol.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Other task type Other task type 15  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 25  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.