638-0708/01 – Technické prostředky (TPŘS)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity6
Garant předmětuIng. Romana Garzinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Romana Garzinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OVC37 Ing. Romana Garzinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní vlastnosti řídicích systémů. Student bude umět prezentovat funkci ústředního členu regulátoru. Student bude umět demonstrovat akční členy pro řízení systémů. Student bude umět analyzovat problematiku technické aplikace řídicích systémů.

Vyučovací metody

Anotace

Obsah předmětu navazuje na předmět Prvky řídicích systémů přednášený v 8. semestru studia. Doplňuje problematiku speciálních měření. Hlavní obsah předmětu je zaměřen na technické prostředky určené k realizaci průmyslových regulačních obvodů jako jsou regulátory, servopohony, akční orgány, počítačové řídicí systémy atd.

Povinná literatura:

HEGER, M. Prostředky řídicích systémů. Ostrava, Vysoká škola báňská, 1991, skriptum NUTIL, J., ČECH, V. Měření v hutním průmyslu. Praha, SNTL, 1982 ZEHNULA, K. Snímače neelektrických veličin. Praha, SNTL, 1983 HOFMANN, D. Priemyselná meracia technika. Přel. kol. vedený J. Gyárfášom, Bratislava, ALFA, 1988, přeloženo z Handbuch Messtechnik und Qualitätssicherung, Berlin, 1986, VEB Verlag Technik Interní materiály katedry

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Měření vlastností látek I – plyny: měrná hmotnost, výhřevnost, Wobbeho číslo, analyzátory složení plynů. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád. 2. Měření vlastností látek II - kapaliny: viskozita, pH, atd. Osciloskop – konstrukce, vlastnosti. 3. Regulační systémy, převodníky na normalizované signály, dálkový přenos měření, konstrukce převodníků, souhrnný přehled používaných normalizovaných signálů, mezisystémové převodníky, zpracování signálů pro dálkový přenos, přenosové trasy, optický přenos dat, příklad zařízení pro přenos dat. Laboratorní úloha - měření s osciloskopem I. 4. Ústřední členy analogové, zpracování signálů, číslicové zpracování signálů, stavebnicové a kompaktní řešení regulátorů. Laboratorní úloha - měření s osciloskopem II. 5. Nespojité regulátory, rozdělení, vlastnosti, užití, nastavení. Vlastnosti operačního zesilovače. 6. Výkonové členy pneumatické a hydraulické, konstrukce servopohonů, zpětné vazby a zapojení servosmyček, volba servopohonu. Realizace přenosových funkcí operačním zesilovačem. Regulátor. 7. Elektrický výkon, jeho řízení, spínání elektrického výkonu, kontaktní spínání, výkonové polovodiče, druhy elektrických zátěží a jejich spínání, zesilovače. Laboratorní úloha – ověření vlastností regulátoru. 8. Výkonové členy elektrické, elektromagnety, stejnosměrné elektromotory, soustrojí. Demonstrace výkonových spínacích prvků. 9. Elektromotory střídavé, druhy, regulace otáček. Exkurse – výstava. 10. Tachogenerátory, konstrukce elektrických servopohonů, jejich volba, realizace zpětných vazeb. Příprava laboratorních úloh – měření na elektromotorech. 11. Akční členy: klapky, ventily, jiné typy, charakteristiky, volba akčního členu podle vlastností regulované soustavy. Laboratorní úloha – měření na stejnosměrném elektromotoru. 12. Logické automaty, systémy hromadného sběru dat. Laboratorní úloha – momentová charakteristika asynchronního motoru. 13. Technické řešení řídicích systémů, trasy, dozorny postup realizace - projekční příprava, řešení přenosových tras, dozorny, stavebnice pro dozorny (mozaiky atd.), ergonomie dozoren, hygienické požadavky, kontrola a vedení stavebních a montážních prací. Programování logických automatů. 14. Vybavení dozoren - zobrazovací a signalizační prvky, zapisovače, ovladače. Laboratorní úloha – malý logický automat LOGO!. 15. Dálkový přenos informací, modulace, demodulace, vlastnosti homogenního vedení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.