638-0713/01 – Automatizace metalurgických procesů (AMP)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity9
Garant předmětuprof. Ing. Milan Vrožina, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Milan Vrožina, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
OVC37 Ing. Romana Garzinová, Ph.D.
HRU37 Ing. Zdeněk Hrubý
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

AMP

Vyučovací metody

Anotace

Náplní předmětu jsou metody návrhu, realizace a provozu rozsáhlých automatizovaných systémů řízení technologických procesů. Tyto systémy jsou analyzovány jako mnohoparametrová a mnohoaspektová úloha. Je provedena klasifikace úloh, struktur a funkcí řízení. Jsou probrány metody syntézy algoritmů řízení.

Povinná literatura:

Brož, L. a kol.: Hutnictví železa. SNTP Praha 1988 Niederlinski A.: Číslicové systémy pro řízení technologických procesů, SNTL Praha 1984 Balda Z. a kol.: Projektování ASŘTP, skripta, ČVUT, Praha 1980 Tomis L. a kol.: Automatizované systémy řízení technologických procesů v metalurgii, skripta VŠB Ostrava, 1992

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní pojmy a vymezení obsahu předmětu. Definování rozměrných systémů na řízených objektech. 2.Úlohy, funkce a struktury ASŘ. Algoritmická struktura, pojem technologického a systémového algoritmu. Klasifikace automatizovaných systémů řízení. 3.Teoretické problémy ASŘ, formulace cílů a efektivnosti řízení. Problém matematického popisu řízených soustav, matematické modely a jejich využití. 4.Metody syntézy algoritmu řízení. Typy algoritmů při vytváření automatizovaných systémů řízení v metalurgii. 5.Problém získání, přenosu a transformace informací. 6.Vstupní úvahy k řešení automatizace hutní výroby. 7.Řídící systémy koksoven a přípravy vsázky do vysokých pecí. 8.Automatizace úseků vysokopecního provozu. 9.Systémy řízení agregátů pro výrobu oceli- SM pece, tandemové pece, konvertory, elektrické pece. 10.Problematika řízení sekundární metalurgie. 11.Automatizace závodů plynulého odlévání oceli. 12.Informační a řídící systémy na válcovnách. 13.Řízení pecí pro ohřev a tepelné zpracování oceli. 14.Automatizace dopravních a energetických systémů hutních provozů. 15.Průmyslové roboty jako prvek automatizace,robotizované technologické komplexy v metalurgii.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.