638-0714/03 – Projektování řídících systémů ()

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity8
Garant předmětuprof. Ing. František Němec, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. František Němec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM57 prof. Ing. František Němec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s teoretickými i praktickými otázkami projektování řídicích systémů a navazujících elektrických zařízení pro oblast technologických, zejména metalurgických procesů. Rozšiřuje znalosti o metodách systémové analýzy, jako prvé etapy tvorby projektu, zaměřuje se na právní aspekty související s projekční činností. Seznamuje s metodikou tvorby projektů, jednotlivými typy projektové dokumentace při jejím postupném zpracování, upozorňuje na metody práce s informačními zdroji. Podrobněji se věnuje metodám tvorby projektové a provozní dokumentace automatizačních zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti jsou automatizační zařízení realizována prakticky výhradně užitím elektrických zařízení, je navazující kapitola věnována tvorbě dokumentace elektrických zařízení se zřetelem na projekci zařízení ASŘTP. Posluchači jsou seznámeni s problematikou normalizace v elektrotechnice, jejím využíváním, tvorbou elektrotechnických schémat, označováním na schématech a výrobcích. Významná pozornost je věnována bezpečnosti elektrických zařízení. Výsledkem má být dobrá orientace posluchače ve tvorbě i užití dokumentace automatizačních a odpovídajících elektrických zařízení. Ve cvičeních je zadáván každému studentu samostatný semestrální projekt, který je průběžně konsultován. Některá přednášená témata jsou procvičována na speciálně zaměřených hodinách cvičení. Praktická část cvičení je zaměřena na řešení implementace a interpretace systémů, diagnostiku při praktickém uvádění řídicích systém.

Povinná literatura:

TOMIS, L., ČÍP, J., NĚMEC, F. Úvod do projektování systémů ASŘ. Ostrava, Vysoká škola báňská, 1989, skriptum ČSN 18 0051 Označování měřicích a řídicích obvodů Interní materiály katedry

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do teorie a praxe projektování řídicích systémů, vymezení základních pojmů, definice jednotlivých disciplín zúčastňujících se procesu projektování. Obsah cvičení – nabídka témat semestrálních projektů. 2. Jurisdikce v projektování: Základní zákonné předpisy a jejich důsledky pro provádění projekční činnosti, základní druhy projektové dokumentace a její obsah. Funkce generálního projektanta. Zadání semestrálních projektů. Demonstrace zpracovaných projektů. 3. Projekční dokumentace staveb, základní pojmy, rozdělení a kompletnost projektové dokumentace, dokumentace konečného stavu. 4. Obecné projekční podklady: MDT, normy, katalogy, ceníky. 5. Speciální podklady pro projekci ASŘ, seznamy vstupů, výstupů, tvorba algoritmů, řízení projekčního týmu. 6. Výkresová dokumentace projektů ASŘ, normy kreslení schémat I. Zapojení typických regulačních obvodů a jejich kreslení I. 7. Výkresová dokumentace projektů ASŘ, normy kreslení schémat II Zapojení typických regulačních obvodů a jejich kreslení II. 8. Systémový přístup k projektování, projekt jako systémový model. 9. Interpretace a implementace projektu jako systémového modelu. 10. Mezinárodní technická normalizace v elektrotechnice. Vyvolená čísla, jednotky, terminologie, typy dokumentů v elektrotechnice. 11. Všeobecná pravidla kreslení elektrotechnických schémat, vytváření základních typů schémat v elektrotechnice. Značky na schématech a výrobcích. Praktické příklady elektrotechnické dokumentace. 12. Typy napájecích sítí, ochrana před nebezpečným dotykem. Praktická řešení napájecích soustav řídicích systémů. 13. Vnější vlivy a jejich určení. 14. Ochrana proti rušivým vlivům, elektromagnetická kompatibilita. Obhajoby semestrálních projektů. 15. Nové směry v procesu projektování, návaznost na předmět Automatizace projektování ŘS, závěrečné shrnutí látky. Obhajoby semestrálních projektů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automatizace a počítačová technika v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.