638-0804/01 – Matematické prostředky informatiky (MPI)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 22+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět stanovit zdroje a typy chyb při numerických výpočtech. Student si osvojí druhy a principy moderních optimalizačních metod . Student bude umět navrhnout řešení optimalizační úlohy s využitím genetických algoritmů resp. některou z metod evolučních algoritmů. Student si osvojí základní principy a metody dataminingu. Student si osvojí základní dovednosti při řešení matematických úloh v prostředí Matlab a řešení úloh s využitím genetických algoritmů v prostředí Matlab Toolbox Genetic Algorithm.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základními zdoji chyb při numerických metodách, klasifikací moderních optimlaizačních metod. Důraz je kladen na získání teoretických i praktických dovednosti při řešení úloh s využitím genetických resp. evolučních algoritmů. Základní teoretické znalosti při řešení úloh dataminigu a základní praktické dovednosti při řešení matematických úloh v prostředí Matlab a řešení úloh s využitím genetických algoritmů v prostředí Matlab Toolbox Genetic Algorithm.

Povinná literatura:

DAVID J.: Matematické prostředky informatiky. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2013. BERKA, P.: Dobývání znalostí z databází. Praha : Academia, 2003, ISBN 80-200-1062-9

Doporučená literatura:

ZELINKA, I.: Umělá inteligence v problémech globální optimalizace. BEN-Technická literatura, 2002. ISBN: 80-7300-069-5 OPLATKOVÁ Z., OŠMERA P., ŠEDA M., VČELAŘ F., ZELINKA I.: Evoluční výpočetní techniky - principy a aplikace. BEN-Technická literatura, 2008. ISBN: 80-7300-218-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Všeobecné zkoušení k pojmům předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Chyby, zdroje a typy chyb. Zaokrouhlovací chyby. Chyby metody 2. Neúplná čísla a zobrazení čísel v počítači. Korektnost, podmíněnost a stabilita numerických úloh. 3. Úĺohy optimalizace. Klasifikace optimalizačních metod. 4. Principy základních optimalizačních metod. Evoluční metody 5. Princip genetických algoritmů 6. Fitness hodnota. Kódování řetězců 7. Ukončování genetického algoritmu. Stagnace genetického algoritmu 8. Výběr řetězců. Principy jednotlivých metod výběru 9. Křížení. Mutace. Druhy mutace 10. Varianty genetických algoritmů 11. Princip evoluční strategie. Princip diferenciální evoluce. Princip SOMA. Princip UIS 12. Datové sklady. 13. Data mining. Úlohy data miningu 14. Princip metodologie CRISP-DM 15. Metody data miningu. Princip rozhodovacích stromů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní