638-0805/01 – Projektování informačních systémů (-)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I28 doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student porozumí základům systémové analýzy a následné syntézy. Student bude schopen - využívat nástrojů CASE; - analyzovat strukturu informačního systému; - vytvořit strukturovaný model IS

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí metod, technik a nástrojů systémové analýzy a projektování informačních systémů s využitím poznatků teorie systémů, tradičních metod systémové analýzy a navrhování IS. Základem výuky předmětu "Automatizace projektování řídicích systémů" jsou metody strukturované (funkční a datové) analýzy a návrhu informačního systému, na které navazují metody objektově orientované.

Povinná literatura:

[1] ADAMEC S., HORNÝ S., ROSICKÝ A.: Projektování informačních systémů, VŠE, Praha, 1997 [2] HORNÝ S.: Vybrané kapitoly systémové metodologie, VŠE, Praha, 1998 [3] Řepa V.: Analýza a návrh informačních systémů, Ekopress, Praha, 1999

Doporučená literatura:

[1] STRAKA M., Vývoj databázových aplikací, Grada, 1992 [2] SHINDLER, J. a kol.: Nástroje automatizovaného projektování, řízení projektů a systémové integrace IS, VŠB-TU, Ostrava 1994

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální projekty

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy z Teorie systémů a systémové analýzy. 2. Teorie informace a kódování. Data a informace v systému řízení. Pojetí informace ze sémiotického hlediska. 3. Shannonova definice informace. Vliv času v presentaci informací na kvalitu řízení. 4. Základní pojmy ze systémové analýzy. Teorie rozlišovacích úrovní, hierarchie, dekompozice. 5. Koncepce informačních systémů a jejich členění (MIS, EIS, Office IS, systémy řízení technologických procesů). 6. Topologie a architektura počítačových sítí. Distribuované databázové systémy. 7. Historie vývoje metodik, metod a technik 8. Základní postup vývoje informačního systému. Životní cyklus projektu. Přístupy k navrhování a realizaci IS (ad-hoc, fundamentalistický, vyvážený). 9. Metody zpracování uživatelských požadavků. 10. Metody a nástroje funkční/procesní analýzy a návrhu informačního systému. 11. Metody datové analýzy a návrhu informačního systému. 12. Principy metody objektově orientované analýzy a návrhu informačního systému. 13. Nákladová analýzy jednotlivých etap životního cyklu projektu 14. CASE nástroje užívané v životním cyklu projektu. Počítačová podpora softwarového inženýrství.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 25  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.