638-0805/02 – Projektování informačních systémů (-)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I28 doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
TYK002 Ing. Mgr. Tomáš Tykva, MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student porozumí základům systémové analýzy a následné syntézy. Student bude schopen - využívat nástrojů CASE; - analyzovat strukturu informačního systému; - vytvořit strukturovaný model IS

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí metod, technik a nástrojů systémové analýzy a projektování informačních systémů s využitím poznatků teorie systémů, tradičních metod systémové analýzy a navrhování IS. Základem výuky předmětu "Automatizace projektování řídicích systémů" jsou metody strukturované (funkční a datové) analýzy a návrhu informačního systému, na které navazují metody objektově orientované.

Povinná literatura:

[1] ADAMEC S., HORNÝ S., ROSICKÝ A.: Projektování informačních systémů, VŠE, Praha, 1997 [2] HORNÝ S.: Vybrané kapitoly systémové metodologie, VŠE, Praha, 1998 [3] Řepa V.: Analýza a návrh informačních systémů, Ekopress, Praha, 1999

Doporučená literatura:

[1] STRAKA M., Vývoj databázových aplikací, Grada, 1992 [2] SHINDLER, J. a kol.: Nástroje automatizovaného projektování, řízení projektů a systémové integrace IS, VŠB-TU, Ostrava 1994

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekty

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium povinné literatury, účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy z Teorie systémů a systémové analýzy. 2. Teorie informace a kódování. Data a informace v informačním systému. 3. Principy informačních systémů. Třívrstvá architektura informačních systémů. Systémy řízení báze dat. 4. Základní pojmy ze systémové analýzy. Teorie rozlišovacích úrovní, hierarchie, dekompozice. 5. Koncepce informačních systémů a jejich členění (MIS, EIS, Office IS, systémy řízení technologických procesů). 6. Topologie a architektura počítačových sítí. Distribuované databázové systémy. 7. Historie vývoje metodik, metod a technik 8. Základní postup vývoje informačního systému. Životní cyklus projektu. Přístupy k navrhování a realizaci IS (ad-hoc, fundamentalistický, vyvážený). 9. Metody zpracování uživatelských požadavků. 10. Metody a nástroje funkční/procesní analýzy a návrhu informačního systému. 11. Metody datové analýzy a návrhu informačního systému. 12. Principy metody objektově orientované analýzy a návrhu informačního systému. 13. Nákladová analýzy jednotlivých etap životního cyklu projektu 14. CASE nástroje užívané v životním cyklu projektu. Počítačová podpora softwarového inženýrství.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (35) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.