638-0810/01 – Programování informačních systémů (-)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I28 doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student porozumí - principům programování informačních systémů; - složitým datovým strukturám a jejich použití; - pokročilým algoritmům. Student bude schopen vytvořit základní programy pro běžné grafické uživatelské rozhraní v prostředí Windows.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět přináší základy programování informačních systémů v prostředí operačního systému Windows. Vysvětluje techniku programu řízeného událostmi, systém předávání zpráv. V druhé části probírá základní datové struktury a příslušné algoritmy pro práci s nimi.

Povinná literatura:

[1] Špička, Ivo, Programování informačních systémů. Studijní opora k předmětu. 2013. [2] HONZÍK, J., HRUŠKA,T., Máčel, M.: Vybrané kapitoly z programovacích technik [3] ŠUSTA, R.: Programování řízení ve Windows, Skriptum ČVUT, Praha 1999

Doporučená literatura:

[1] HONZÍK, J. a kolektiv: Programovací techniky. Skriptum VUT v Brně [2] Petzold, Ch.: Programování ve Windows, Computer Press, Praha 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální projekty

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium povinné literatury, účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Architektura programů pro Windows, server a klienti, architektura programu ve Windows, zprávy. 2. Widows API, hlavní okno a smyčka zpráv. 3. Objektový program pro Windows, obsluha událostí. 4. Prvky a komponenty, dialogy a prvky Control na úrovni Windows API. 5. Zvláštností programů Win32 , systémový registr, vlákna, výjimky, strukturované výjimky. 6. Princip volání služeb systému, dynamické knihovny, volání dynamické knihovny. 7. Komponentní technologie. 8. Dynamické přidělování paměti. 9. Datové struktury, statické, dynamické, homogenní, heterogenní. 10. Konstruktor, selektor. Dynamické struktury, seznamy - jednosměrný, dvousměrný, kruhový, dvojsměrný seznam. Zásobník. Užití zásobníku: algoritmy s návratem, rekurze. 11. Průchody binárním stromem. Rekurzivní a nerekurzivní zápis průchodových algoritmů. Implementace některých operací nad stromem (ekvivalence struktur, ekvivalence dvou stromů, kopie , destrukce , počet listů , výška , nalezení nejdelší cesty od kořene k listu. Sekvenční vyhledávání v souboru, poli, seznamu. Binární vyhledávání. Binární vyhledávací stromy. Rekurzivní i nerekurzívní verze operací nad BVS. 12. Tabulky s přímým přístupem, princip indexsekvenčního vyhledávání. Tabulky s rozptýlenými položkami. Vlastnosti a konstrukce rozptylovací (hashovací) funkce. Hodnocení metod vyhledávání. 13. Řazení, základní pojmy: stabilita, přirozenost, časová a prostorová složitost algoritmu řazení. Řazení podle více klíčů, řazení bez přesunu položek. Klasifikace principů řazení. Řazení na principu výběru - Bubble-sort a jeho varianty, Heap sort. Řazení polí na principu vkládání. 14. Princip řazení sekvenčních souborů. 3 a 4 pásková metoda řazení sekvenčních souborů - přímá a přirozená. Rekurse, principy typických rekurzivních algoritmů; převod mezi rekurzívním a nerekurzívním zápisem algoritmu; Hanojské věže, 8 dam, cesta koně, rekurse v grafice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2013/2014 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2012/2013 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_ECTS 2011/2012 prezenční čeština povinný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.