638-0811/01 – Modelování řídicích a logistických systémů (MRLS)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
HEG30 doc. Ing. Milan Heger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- studenti budou schopni identifikovat a definovat hlavní logistické a řídící problémy a porozumět těmto problémům. - studenti získají schopnost nalézt vhodné metody k řešení těchto problémů za použití metod numerického programování a síťových diagramů (CPM, PERT apod.). - studenti budou rovněž schopni vytvářet různé matematické modely pro různé logistické a řídící situace. - studenti získají rovněž schopnosti a znalosti řešit řídící a logistické problémy v různých situacích každodenní manažerské praxe. - studenti se naučí jak analyzovat a formulovat vhodné řešení s pohledu praktických podmínek. - studenti získají schopnost porozumět tomu, jak jejich rozhodnutí ovlivní podnikové funkce na lokální i strategické úrovni.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Logistika jako integrované plánování, provádění a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, uvnitř podniku a od podniku k odběrateli. Řízení hmotných toků, které tvoří jádro předmětu logistiky, je nemyslitelné bez odpovídajícího technického zabezpečení výpočetní a telekomunikační technikou provázenou technologiemi automatické identifikace, robotizace, transportních systémů a uplatňování prvků umělé inteligence, představující základní směry technického backgroundu logistických procesů. Logistické informační systémy jako ekonomický nástroj pro optimalizaci finančních nákladů sledováním životních cyklů materiálu, výrobků a služeb, počínaje nákupem a konče spotřebou nebo likvidací. Expertní systémy v logistice.

Povinná literatura:

[1] NĚMEC, F. Logistické procesy. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta Slezské Univerzity, 2001. ISBN 80-7248-128-2. [2] NĚMEC F. Logistika. 1. vyd. Karviná: OPF SU, 1995. ISBN 80-85879-24-7. [3] PERNICA, P. Logistický management. 1. vyd. Praha: Radix, 1998. ISBN 80-86031-13-6.

Doporučená literatura:

[1] NĚMEC F. Výrobní logistika pro ekonomy. 1. vyd. Karviná: OPF SU, 2002. ISBN 80-7248- 141-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Úvod do logistiky a modelování logistických systémů. 2 Logistika jako integrované plánování. 3 Informační toky od dodavatele do podniku, uvnitř podniku a od podniku k odběrateli a jejich modelování. 4 Řízení hmotných toků. 5 Logistika a technické zabezpečení výpočetní a telekomunikační technikou. 6 Logistika a technologiemi automatické identifikace, robotizace, transportních systémů a uplatňování prvků umělé inteligence. 7 Základní směry technického backgroundu logistických procesů. 8 Logistické informační systémy jako ekonomický nástroj pro optimalizaci finančních nákladů sledováním životních cyklů materiálu, výrobků a služeb, počínaje nákupem a konče spotřebou nebo likvidací. 9 Expertní systémy v logistice. 10 Progresivní metody modelování logistických systémů. 11 Softwarové systémy a logistika

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.