638-0815/01 – Systémové inženýrství (SI)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN45 prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
ZIM018 Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní pojmy systémové teorie a systémových aplikací. Student bude umět identifikovat vlastnosti a chování statických a dynamických systémů. Student bude umět analyzovat problematiku matematického popisu a chování statických a dynamických systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základními pojmy systémové teorie a systémových aplikací. Jeho náplní je uvedení do problematiky teorie množin a její využití pro definici a popis systémů,jsou probírány metody operační a síťové analýzy (teorie grafů - kódový popis systémů pomocí matic, metoda CPM).Posluchači získají základní přehled o matematickém popisu,vlastnostech a chování statických a dynamických systémů (Laplaceova transformace,statické a dynamické charakteristiky).

Povinná literatura:

[1]Jančíková,Z. Teorie systémů. Učební texty. Ostrava:VŠB-TUO,2010 [2]Vrožina,M., Koběrský,J. Základy automatizace technologických procesů Učební texty dálkového studia.Ostrava:VŠB-TUO,1998

Doporučená literatura:

[1]Jančíková,Z. Teorie systémů. Učební texty. Ostrava:VŠB-TUO,2010

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Prednášky: Základní disciplíny systémové teorie a systémových aplikací. Teorie systémů, kybernetika, systémová analýza a syntéza, operační analýza, systémové inženýrství. Základní termíny a pojmy systémových věd. Systém, prvek, vazba, struktura, vstupy, výstupy, okolí systému. Subsystémy a dílčí systémy, hierarchie. Metodologie systémového inženýrství. Systémový přístup. Chování systému, jeho stav a vlastnosti. Operátor transformace systému. Klasifikace systémů podle různých hledisek. Model systému, identifikace, modelování a simulace systémů. Řízení systémů. Obecný princip řízení. Druhy řízení. Statické systémy. Matematický popis statických systémů. Příklady statických systémů. Teorie grafů. Základní pojmy teorie grafů. Kódový popis statických systémů pomocí matic. Úkoly na statických systémech. Metody operačního výzkumu. Metoda kritické cesty (CPM). Dynamické systémy. Matematický popis dynamických systémů. Příklady dynamických systémů. Laplaceova transformace. Přenos systému v Laplaceově transformaci. Statické a dynamické vlastnosti dynamických systémů. Statická charakteristika. Dynamické charakteristiky. Dělení systémů podle řádu lineární diferenciální rovnice Teoretické cvičení: Pojem množina. Typy množin. Vztahy mezi množinami. Operace s množinami. Kartézský součin množin. Relace. Výroková funkce. Operace s výroky. Logické systémy. Základy Booleovy algebry logiky Základní pravidla modelování logických systémů. Minimalizace logických funkcí. Analýza a syntéza logických systémů, příklady. Teorie grafů. Kódový popis statických systémů pomocí matic. Identifikační a precedenční matice. Úkoly na statických systémech. Metoda kritické cesty, příklady. Laplaceova transformace. Příklady převodu spojitých funkcí přímou a zpětnou Laplaceovou transformací. Tabulky Laplaceovy transformace. Laplaceova transformace. Určování originálů z obrazů, příklady. Řešení lineárních diferenciálních rovnic pomocí Laplaceovy transformace. Přenos spojitých funkcí, příklady. Statická charakteristika a základní dynamické charakteristiky dynamických systémů, příklady.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní