638-0901/02 – Teorie automatického řízení (TAR)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEG30 doc. Ing. Milan Heger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět zpracovat signály z technologických procesů, volit mezi jednotlivými přístupy a metodami řízení technologických procesů, navrhovat a konstruovat hierarchické řídicí systémy, aplikovat principy umělé inteligence v praxi.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Jsou probrány metody zpracování signálů z technologických procesů, volby mezi jednotlivými přístupy a metodami řízení technologických procesů, návrhy hierarchických řídicích systémů, aplikace a principy využití umělé inteligence v praxi.

Povinná literatura:

HANUŠ, Bořivoj, Miroslav OLEHLA a Osvald MODRLÁK. Číslicová regulace technologických procesů: algoritmy, matematicko-fyzikální analýza, identifikace, adaptace. Brno: VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1460-X. ZÍTEK, Pavel. Automatické řízení: sylaby a aplikace. V Praze: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-05887-9. HOFREITER M. Základy automatického řízení. Praha: České vysoké učení technické, 2012. KUO, B. C. a M. F. GOLNARAGHI. Automatic control systems [CD-ROM]. 8th ed. Hoboken: Wiley, 2003. ISBN 0-471-13476-7. YUAN, B. a G. KLIR. Fuzzy sets and fuzzy logic: theory and applications. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1995. ISBN 0-13-101171-5. VELONI, A. a N. MIRIDAKIS. Digital control systems: theoretical problems and simulation tools. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2018. ISBN 978-1-138-03920-9.

Doporučená literatura:

BORŠČ, M., F. HURTA a A VITKO. Systémy automatického riadenia. V Trenčíne: Trenčianska univerzita, 2001. ISBN 80-88914-48-5. BALÁTĚ, J. Automatické řízení. 2. přeprac. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-148-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu na téma související s disertační prací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Zpracování signálů a jejich filtrace. Analogové pasivní a aktivní filtry. Číslicové filtry. • Vzájemný převod mezi analogovými a číslicovými signály. A/D a D/A převodníky. • Speciální metody řízení lineárních jednorozměrových a mnohorozměrových spojitých a diskrétních systémů. • Nelineární, extremální a adaptivní systémy řízení. • Složité hierarchické systémy řízení. • Využití umělé inteligence v řízení - neuronových sítí a fuzzy řízení.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.