638-0902/02 – Teorie spolehlivosti a technická diagnostika (TSaTD)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači budou umět provádět interpretaci dat o spolehlivosti a údržbě výrobního zařízení. Na základě analýzy dat pak vytvoří model spolehlivosti a navrhnou komplexní systémové řešení problematiky podpory rozhodování při řízení údržby moderními metodami spolehlivosti. Posluchači budou kompetentní se v procesu rozhodování podílet na návrzích, realizacích i provozování techniky pro zvyšování spolehlivosti a kvality výroby s využitím tradičních i heuristických postupů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět Teorie spolehlivosti a technická diagnostika je orientován na pokročilé metody výzkumu neobnovovaných a obnovovaných technických objektů. Stanovování ukazatelů a parametrů modelů spolehlivosti je prováděno jak klasickými metodami tak i netradičními s využitím metod umělé inteligence. Jsou probírány metody zvyšování spolehlivosti, problematika zabezpečování nápravné údržby, preventivní údržby a metod její optimalizace. Pozornost je věnována zavádění komplexní produktivní údržby. Dále jsou probrány otázky běžných diagnostických metod, ale i netradičních metod i s možností užití prvků umělé inteligence při jejím provádění.

Povinná literatura:

DAVID, J. Umělá inteligence v predikci životnosti, organizace a řízení údržby obnov výrobních celků. Havířov: VAN, 2012. ISBN 978-80-248-2901-2 BLATA, J. a J. JURASZEK. Metody technické diagnostiky: teorie a praxe. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2997-5. YANG, G. Life Cycle Reliability Engineering. New Jersey: Wiley, 2007. ISBN: 978-0471715290. NAHMAN J. M. Dependability of Engineering Systems: Modeling and Evaluation. Springer, 2010. EBELING C. E. An Introduction to Dependability and Maintainability Engineering. Waveland Press, 2010.

Doporučená literatura:

VROŽINA, M. a J. DAVID. Spolehlivost a diagnostika. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012. LEGÁT, V. a kol. Management a inženýrství údržby. Praha: Professional Publishing, 2013. JIANG, R. Introduction to Quality and Reliability Engineering. Verlag Berlin Heidelberg: Springer, 2015. ISBN: 978-3-662-47214-9. CAMPBELL, L. a Ch. MAJORS. Database Reliability Engineering: Designing and Operating Resilient Database Systems. Sebastopol : O'Reilly Media; 2017. ISBN: 978-1491925942. TOBIAS, P. A. a D. TRINDADE. Applied Reliability. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC; 2011. ISBN: 978-1584884668. MODARRES, M., M. P. KAMINSKIY a V. KRIVTSOV. Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide. Boca Raton: CRC Press; 2016. ISBN: 978-1498745871.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Problematika provozní spolehlivosti technických objektů. • Charakteristiky a ukazatelé spolehlivosti technických objektů. • Hodnocení spolehlivosti technických objektů, systémový přístup ke zvyšování spolehlivosti. • Systémy evidence provozních parametrů, klasifikace poruch. • Použití spojitých náhodných veličin pro určení spolehlivostních ukazatelů. • Dvouparametrické Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti. • Analýza a vyhodnocení experimentální údajů o spolehlivosti technických údajů. • Analýza spolehlivosti s využitím stromkových diagramů. • Markovovy modely spolehlivosti. • Systémy včasné výstrahy. • Metody technické diagnostiky průmyslových objektů. • Technologie údržeb a oprav průmyslových objektů. • Ekonomika, organizace a plánování provozní spolehlivosti objektů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 zimní
2017/2018 letní
2015/2016 zimní