638-0903/02 – Technické prostředky automatizace (TPA)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OVC37 Ing. Romana Garzinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní vlastnosti řídicích systémů z hlediska jednotlivých technických prvků. Student bude umět prezentovat funkci inteligentních senzorů a začlenit je do řídících systémů průmyslových soustav. Student bude umět demonstrovat základní i pokročilé členy automatických i automatizovaných systémů řízení. Student bude umět analyzovat průmyslové i neprůmyslové systémy z hlediska aplikovaných technických prostředků.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Obsah předmětu Technické prostředky automatizace je zaměřen na tradiční i netradiční snímače elektrických veličin a neelektrických veličin, moderní přenosové systémy, vyhodnocovací zařízení jako signalizační prvky. Dále je pozornost věnována inteligentním senzorům, zobrazovací technice, konstrukčním prvkům regulačních obvodů, vývojovým trendům automatizačních prostředků a technickým prostředkům v různých technických soustavách.

Povinná literatura:

MARTINEK, R. Senzory v průmyslové praxi. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-114-4. DIETMAR, S. a J. HANDLÍŘ. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Praha: Europa Sobotáles, 2005. ISBN: 80-86706-10-9. KIRIANAKI, N. V. Data acquisition and signal processing for smarts sensors. Hoboken : Wiley, 2002. ISBN: 978-0-470-84610-0. BOLTON, W. Instrumentation and control systems. Amsterdam: Elsevier Inc., 2015. ISBN: 9780081006139. RANDY, F. Understanding smart sensors. Boston: Artech House, 2013. ISBN: 978-1-60807-507-2. GROOVER, M. P. Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing. London: Pearson, 2013. ISBN-13: 978-1292025926. DORF, R. F. a‎ R. H. BISHOP. Modern Control Systems. London:Pearson, 2010. ISBN: 978-0136024583.

Doporučená literatura:

HRUŠKA, F. Senzory: Fyzikální principy, úpravy signálů, praktické použití. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2011. ISBN 978-80-7454-096-7. GHODRAT, K. Industrial Process Control: Advances and Applications. Amsterdam: Elsevier Inc., 2007. ISBN-13: 978-0750674461. HUGHES, T. A. Measurement and control basics. Durham: ISA The Instrumentation, Systems, and Automation Society, 2006. ISBN: 978-1556179167. MEHTA, B. R. a Y. J. REDDY. Industrial Process Automation Systems: Design and Implementation. Berlin: Butterworth-Heinemann Ltd, 2014. ISBN: 9780128009390.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje semestrální práci na předem domluvené téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Snímače elektrických veličin a neelektrických veličin. • Způsoby měření elektrických a neelektrických veličin. • Přenosové systémy, vyhodnocovací zařízení jako signalizační prvky. • Ukazovací přístroje, ovládací prvky, konstrukční prvky. • Regulátory a řídící počítače. • Zesilovače a převodníky. • Motory a servopohony. • Stavebnice průmyslových měřících a řídicích systémů. • Vývojové trendy automatizačních prostředků. • Technické prostředky metalurgických výrobních technologií. • Technické prostředky pro řízení průmyslových a neprůmyslových objektů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.