638-0903/03 – Technické prostředky automatizace (TPA)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
OVC37 Ing. Romana Garzinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní vlastnosti řídicích systémů z hlediska jednotlivých technických prvků. Student bude umět prezentovat funkci inteligentních senzorů a začlenit je do řídících systémů průmyslových soustav. Student bude umět demonstrovat základní i pokročilé členy automatických i automatizovaných systémů řízení. Student bude umět analyzovat průmyslové i neprůmyslové systémy z hlediska aplikovaných technických prostředků.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Obsah předmětu Technické prostředky automatizace je zaměřen na tradiční i netradiční snímače elektrických veličin a neelektrických veličin, moderní přenosové systémy, vyhodnocovací zařízení jako signalizační prvky. Dále je pozornost věnována inteligentním senzorům, zobrazovací technice, konstrukčním prvkům regulačních obvodů, vývojovým trendům automatizačních prostředků a technickým prostředkům v různých technických soustavách.

Povinná literatura:

MARTINEK, R. Senzory v průmyslové praxi. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-114-4. DIETMAR, S. a J. HANDLÍŘ. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Praha: Europa Sobotáles, 2005. ISBN: 80-86706-10-9. KIRIANAKI, N. V. Data acquisition and signal processing for smarts sensors. Hoboken : Wiley, 2002. ISBN: 978-0-470-84610-0. BOLTON, W. Instrumentation and control systems. Amsterdam: Elsevier Inc., 2015. ISBN: 9780081006139. RANDY, F. Understanding smart sensors. Boston: Artech House, 2013. ISBN: 978-1-60807-507-2. GROOVER, M. P. Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing. London: Pearson, 2013. ISBN-13: 978-1292025926. DORF, R. F. a‎ R. H. BISHOP. Modern Control Systems. London:Pearson, 2010. ISBN: 978-0136024583.

Doporučená literatura:

HRUŠKA, F. Senzory: Fyzikální principy, úpravy signálů, praktické použití. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2011. ISBN 978-80-7454-096-7. GHODRAT, K. Industrial Process Control: Advances and Applications. Amsterdam: Elsevier Inc., 2007. ISBN-13: 978-0750674461. HUGHES, T. A. Measurement and control basics. Durham: ISA The Instrumentation, Systems, and Automation Society, 2006. ISBN: 978-1556179167. MEHTA, B. R. a Y. J. REDDY. Industrial Process Automation Systems: Design and Implementation. Berlin: Butterworth-Heinemann Ltd, 2014. ISBN: 9780128009390.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu vztahující se k tématu disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Snímače elektrických veličin a neelektrických veličin. • Způsoby měření elektrických a neelektrických veličin. • Přenosové systémy, vyhodnocovací zařízení jako signalizační prvky. • Ukazovací přístroje, ovládací prvky, konstrukční prvky. • Regulátory a řídící počítače. • Zesilovače a převodníky. • Motory a servopohony. • Stavebnice průmyslových měřících a řídicích systémů. • Vývojové trendy automatizačních prostředků. • Technické prostředky metalurgických výrobních technologií. • Technické prostředky pro řízení průmyslových a neprůmyslových objektů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku