638-0903/04 – Technické prostředky automatizace (TPA)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní vlastnosti řídicích systémů z hlediska jednotlivých technických prvků. Student bude umět prezentovat funkci inteligentních senzorů a začlenit je do řídících systémů průmyslových soustav. Student bude umět demonstrovat základní i pokročilé členy automatických i automatizovaných systémů řízení. Student bude umět analyzovat průmyslové i neprůmyslové systémy z hlediska aplikovaných technických prostředků.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Obsah předmětu Technické prostředky automatizace je zaměřen na tradiční i netradiční snímače elektrických veličin a neelektrických veličin, moderní přenosové systémy, vyhodnocovací zařízení jako signalizační prvky. Dále je pozornost věnována inteligentním senzorům, zobrazovací technice, konstrukčním prvkům regulačních obvodů, vývojovým trendům automatizačních prostředků a technickým prostředkům v různých technických soustavách.

Povinná literatura:

MARTINEK, R. Senzory v průmyslové praxi. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-114-4. DIETMAR, S. a J. HANDLÍŘ. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Praha: Europa Sobotáles, 2005. ISBN: 80-86706-10-9. KIRIANAKI, N. V. Data acquisition and signal processing for smarts sensors. Hoboken : Wiley, 2002. ISBN: 978-0-470-84610-0. BOLTON, W. Instrumentation and control systems. Amsterdam: Elsevier Inc., 2015. ISBN: 9780081006139. RANDY, F. Understanding smart sensors. Boston: Artech House, 2013. ISBN: 978-1-60807-507-2. GROOVER, M. P. Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing. London: Pearson, 2013. ISBN-13: 978-1292025926. DORF, R. F. a‎ R. H. BISHOP. Modern Control Systems. London:Pearson, 2010. ISBN: 978-0136024583.

Doporučená literatura:

HRUŠKA, F. Senzory: Fyzikální principy, úpravy signálů, praktické použití. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2011. ISBN 978-80-7454-096-7. GHODRAT, K. Industrial Process Control: Advances and Applications. Amsterdam: Elsevier Inc., 2007. ISBN-13: 978-0750674461. HUGHES, T. A. Measurement and control basics. Durham: ISA The Instrumentation, Systems, and Automation Society, 2006. ISBN: 978-1556179167. MEHTA, B. R. a Y. J. REDDY. Industrial Process Automation Systems: Design and Implementation. Berlin: Butterworth-Heinemann Ltd, 2014. ISBN: 9780128009390.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu vztahující se k tématu disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Snímače elektrických veličin a neelektrických veličin. 2. Způsoby měření elektrických a neelektrických veličin. 3. Inteligentní průmyslové senzory. 4. Přenosové systémy, vyhodnocovací zařízení jako signalizační prvky. 5. Ukazovací přístroje, ovládací prvky, konstrukční prvky. 6. Regulátory a řídící počítače. 7. Inteligentní regulátory. 8. Zesilovače a převodníky. 9. Motory a servopohony. 10. Mikroporocesorové systémy. 11. Stavebnice průmyslových měřících a řídicích systémů. 12. Vývojové trendy automatizačních prostředků. 13. Technické prostředky metalurgických výrobních technologií. 14. Technické prostředky pro řízení průmyslových a neprůmyslových objektů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku