638-0929/01 – Modelování průmyslových procesů (MPP)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGF, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN45 prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní metody realizace simulačních modelů na číslicovém počítači, sestavit matematické modely vybraných průmyslových procesů pomocí klasických simulačních programů a s využitím metod umělé inteligence. Student získá přehled o základních principech matematicko-fyzikálního modelování, teorie podobnosti a modelování a o klasických metodách i metodách umělé inteligence potřebných k realizaci modelu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá fyzikálním a matematickým modelováním průmyslových procesů. Studenti jsou seznámeni s analytickými a experimentálními metodami zjišťování matematického popisu systému a s metodami realizace simulačních modelů dynamických systémů na počítači. Je proveden úvod do umělé inteligence (fuzzy modely, expertní modely, modely neuronových sítí, genetické algoritmy), pozornost je věnována především modelům neuronových sítí a jejich aplikací na vybrané průmyslové procesy.

Povinná literatura:

KOŠTIALOVÁ JANČÍKOVÁ, Z. Modelování a simulace. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017 FÁBRY, J. Matematické modelování. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-066-9. RUSSELL, S. J. and P. NORVIG. Artificial intelligence: a modern approach. 3rd ed., Pearson new international ed. Harlow: Pearson, c2014. ISBN 978-1-292-02420-2. CLOSE, Ch. M., D. K. FREDERICK a Jonathan C. NEWELL. Modeling and analysis of dynamic systems. 3rd ed. New York: Wiley, c2002. ISBN 0-471-39442-4. SAMARASINGHE, S. Neural networks for applied sciences and engineering: from fundamentals to complex pattern recognition. Boca Raton: Auerbach Publications, c2007. ISBN 978-0-8493-3375-0.

Doporučená literatura:

JANČÍKOVÁ, Z. Umělé neuronové sítě v materiálovém inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2006. ISBN 80-248-1174-X. DUŠEK, F. MATLAB a SIMULINK: úvod do používání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. ISBN 80-7194-273-1. NOSKIEVIČ, P. Modelling and simulation of mechatronic systems using MATLAB Simulink. Ed. 1st. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3150-3. JANČÍKOVÁ, Z. Modelling and simulation. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do modelování systémů. 2. Matematický popis dynamických systémů. 3. Fyzikální modelování. 4. Matematické modelování, analogie. 5. Analytické a experimentální metody identifikace systému. 6. Simulace systémů. 7. Simulační program SIMULINK, sestavení simulačních modelů vybraných průmyslových procesů. 8. Nekonvenční modelování, umělá inteligence. 9. Neuronové sítě, modely neuronu, učení a generalizace neuronových sítí, učící algoritmy. 10. Tvorba modelů neuronových sítí vybraných průmyslových procesů v programovém prostředí NEUREX, Statistika Neuronové sítě a MATLAB Neural Network Toolbox.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku