638-0930/02 – Řízení průmyslových procesů (RPP)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět analyzovat problematiku řízení výrobních soustav z jednotlivých podnikových úrovní. Bude schopen provádět návrhy počítačových modelů metalurgických systémů, řešit optimální a adaptivní řízení systémů. Student se bude orientovat v moderních identifikačních, lokalizačních a robotických technologiích a bude umět definovat a vytvářet řešení úloh v aplikacích uvedených metod na automatizaci a modelování vybraných metalurgických procesů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Jsou probírány přístupy k řízení výrobních soustav z jednotlivých řídicích podnikových úrovní. Dále je pozornost věnována tvorbě počítačových modelů průmyslových systémů a jednotlivé etapy tvorby modelů. Optimální a adaptivní řízení v průmyslových systémech a metody vytváření algoritmů řízení. Dále je pozornost věnována moderním trendům v oblasti řízení průmyslových i neprůmyslových systémů , lokalizačním a robotickým systémům. Je provedena aplikace uvedených prostředků a metod na vybrané průmyslové procesy při jejich automatizaci a modelování.

Povinná literatura:

DAVID, J. Řízení metalurgických systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby: Od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: GRADA, 2014. ISBN: 978-80-247-4486-5. GÁLA, L., J. POUR a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. Praha: Grada Publishing, 2015. GROOVER, M. P. Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing. London: Pearson, 2013. ISBN: 978-0132393218. NISE, N. S. Control Systems Engineering. New Jersey: Wiley; 2015. ISBN: 978-1118170519. WILSON, M. Implementation of Robot Systems: An introduction to robotics, automation, and successful systems integration in manufacturing. Berlin: Butterworth-Heinemann, 2014. ISBN: 978-0124047334. FRANKLIN, G.F.,‎ J. D. POWELL and A. EMAMI-NAEINI. Feedback Control of Dynamic Systems. London: Pearson, 2014. ISBN: 978-0133496598. SEBORG, D. E., T. F. EDGAR and D. A. MELLICHAMP a‎ F. J. DOYLE. Process Dynamics and Control. New Jersey: Wiley, 2016. ISBN: 978-1119385561.

Doporučená literatura:

VROŽINA, M., J. DAVID a R. GARZINOVÁ. Automatizace technologických procesů / Část 3.: Průmyslové roboty a manipulátory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. KEŘKOVSKÝ, M. a kol. IS/IT strategie krok za krokem. Praha: C.H. Beck, 2015. MEHTA, B. R. and Y. J. REDDY. Industrial Process Automation Systems: Design and Implementation. Butterworth-Heinemann Ltd, 2014. DE SILVA, C. W. Modeling and Control of Engineering Systems. CRC Press 2009. DORF, R. F. and‎ R. H. BISHOP. Modern Control Systems. London:Pearson; 2010. ISBN: 978-0136024583. ROSS, L. T.,‎ S. W. FARDO and‎ M. F. WALACH. Industrial Robotics Fundamentals: Theory and Applications. Tinley Park: Goodheart-Willcox, 2017. ISBN: 978-1631269417.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výroba a řízení – základní přístupy k řízení výroby, typologie výrobních procesů. 2. Průmyslové automatizační a informační technologie 3. Vývoj a trendy softwarových technologií. 4. Softwarové nástroje pro řízení výrobních podniků. 5. Podniková informatika průmyslových podniků. 6. Operativní řízení průmyslové výroby. 7. Simulace a syntéza regulačních obvodů. 8. Budování podnikových řídicích systémů. 9. Zpracovaní dat z technologických procesů 10. Metody identifikace systémů, tvorba počítačových modelů. 11. Optimální a adaptivní řízení v průmyslu, metody vytváření algoritmů řízení. 12. Řízení s využitím inteligentních agentů a holonů. 13. Technologie identifikace a lokalizace objektů v průmyslovém prostředí. 14. Průmyslové roboty a manipulátory. 15. Aplikace uvedených metod na automatizaci a modelování vybraných průmyslových procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku