638-2001/04 – Počítačová technika I (PT1)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRE0098 Ing. Jan Březina
FRI0022 Ing. Michal Fridrich, MBA
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
HEG30 doc. Ing. Milan Heger, CSc.
KLU0080 Ing. Miroslav Klus
KOZ0183 Ing. Ondřej Kozinski
LAP0028 Ing. Andrei Laptev
MEN096 Ing. Martin Menšík
PAS0062 Ing. Vít Pasker
PET0210 Ing. Cristian Petrachi
SLA0116 Ing. Jaroslav Sláčala
SVO0120 Ing. Petra Svobodová
S1I28 doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
SVE05 Ing. Pavel Švec, Ph.D.
TOM0194 Ing. Antonín Tomeček
VOD0010 Ing. Daniel Vodák
ZIM018 Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2
kombinovaná Zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: • Student porozumí principům práce s aplikačním programovým vybavením. • Student bude umět charakterizovat základní části počítače a principy jejich činností. • Student porozumí a bude se orientovat v současných trendech vývoje v IT oblasti. • Student porozumí základům vyšších programovacích jazyků a způsobu řešení technických úloh pomocí algoritmu převedeného do vyššího programovacího jazyka. Získané dovednosti: • Student bude schopen využívat PC pro běžnou práci ve svém studiu. • Student bude schopen využívat funkce operačního systému Windows. • Student bude schopen využívat pokročilé funkce a analytické nástroje, které jsou obsaženy v kancelářském balíku Office tak, aby se počítač stal pro studenta nástrojem technické a vědecké práce. • Student zvládne návrh, implementaci a odladění jednodušších programů ve vyšším programovacím jazyce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základy práce s osobním počítačem. Seznamuje posluchače s hardwarovou výbavou počítače, operačním systémem, se základními aplikačními programy a základními principy koncepce INDUSTRY 4.0.

Povinná literatura:

ŠPIČKA, I. Počítačová technika I. Studijní opora k předmětu. Ostrava: VŠB-TUO, 2013. TANENBAUM, A. S. Structured computer organization. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2010. ISBN 0-13-148521-0. BROOKSHEAR, G., J. Informatika. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3805-2. PECINOVSKÝ, J. a R. PECINOVSKÝ. Office 2016: průvodce uživatele. 2016. ISBN 978-80-247-5691-2.

Doporučená literatura:

BOTT, E. a C. SIECHERT. Mistrovství v Microsoft Windows 7: kompletní průvodce do posledního detailu. Brno: Computer Press, 2010.ISBN 978-80-251-2817-6. HEROUT, P. Učebnice jazyka C. 1. díl. České Budějovice: Kopp, 2008. ISBN 978-80-7232-35. LIBERTY J. a B. L. JONES. Naučte se C++ za 21 dní. Brno: ComputerPress, 2007, ISBN 978-80-251-1583-1. PECINOVSKÝ, J. Excel 2007 v příkladech. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN: 978-80-247-3138-4. CONNER, N. Office 2013: the missing manual. Beijing and Sebastopol: O’Reilly, 2013. ISBN 978144935708. BOTT, E. Windows 7 inside out. Redmond, Washington: Microsoft Press, a division of Microsoft Corporation, 2011. ISBN 9780735656925.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatné práce, testy.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz)- Vzdělávací modul 1 – Počítačové systémy řízení metalurgických procesů. ŠPIČKA, I. Počítačová technika I. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Absolvování cvičení z Počítačové techniky 1

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. Moderní koncepce počítače, Neumannovo schéma počítače, Harwardská architektura. 2. Základní hardwarové komponenty osobního počítače, komunikace počítače s obsluhou. 3. Vývoj a koncepce moderních procesorů, trendy ve vývoji paměťových modulů, externí paměti, pevné disky, optické mechaniky. 4. Moderní periférie, displeje, tiskárny, scannery, plottery. 5. Operační systém a základní systémové vybavení počítače, BIOS, kernel, aplikační rozhraní. 6. Aplikační programové vybavení, základní uživatelské aplikační programové balíky. 7. Pokročilé funkce textového editoru využitelné v technické a vědecké praxi. 8. Tabulkový procesor jako nástroj technika a vědce. 9. Vědeckotechnické výpočty, numerická řešení a optimalizace za pomocí řešitele, analytické nástroje, nástroje pro statistické zpracování a analýzu dat. 10. Vlastnosti algoritmů, notace a popis algoritmů. Algoritmická složitost. 11. Techniky řešení problémů. Návrh a implementace algoritmů. 12. Metoda shora dolů, zdola nahoru, modulární programování, objektové metody programování. 13. Principy vyšších programovacích jazyků. 14. Koncepce Průmysl 4.0.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min 80%. Vypracování zadaných úkolů.

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Účast na seminářích minimálně 50%. Vypracování zadaných úkolů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok