638-2008/01 – Teorie systémů (TS)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN45 prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní pojmy systémové teorie a systémových aplikací. Student bude umět identifikovat vlastnosti a chování statických a dynamických systémů. Student bude umět analyzovat problematiku matematického popisu a chování statických a dynamických systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základními pojmy systémové teorie a systémových aplikací. Jeho náplní je uvedení do problematiky teorie množin a její využití pro definici a popis systémů, jsou probírány metody operační a síťové analýzy (teorie grafů - kódový popis systémů pomocí matic, metoda CPM). Posluchači získají základní přehled o matematickém popisu, vlastnostech a chování statických a dynamických systémů (Laplaceova transformace, statické a dynamické charakteristiky). Ve cvičení jsou probírány základy Booleovy algebry logiky, metody matematického popisu, minimalizace a modelování logických systémů.

Povinná literatura:

Vítečková, M. : Matematické metody v řízení, L a Z transformace, příručka, VŠB-TU Ostrava, 1995 Matematické metody používané v oblasti automatizace a řízení, http://www.fs.vsb.cz/books/MatMet/ATR.htm Jančíková, Z.: Teorie systémů, učební texty, VŠB - TU, Ostrava, 2010

Doporučená literatura:

Jančíková, Z.: Teorie systémů, učební texty, VŠB - TU, Ostrava, 2010

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz) - Vzdělávací modul 1 – Počítačové systémy řízení metalurgických procesů. JANČÍKOVÁ, Z. Systems Theory. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. JANČÍKOVÁ, Z. Teorie systémů. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013.

Další požadavky na studenta

aktivní účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní pojmy teorie systémů. Subsystémy a dílčí systémy, hierarchie. Chování systému, jeho stav a vlastnosti. Klasifikace systémů podle různých hledisek. Model systému, identifikace, modelování a simulace systémů. Řízení systémů - obecný princip řízení, druhy řízení. Statické systémy - matematický popis, příklady statických systémů. Teorie grafů - základní pojmy, kódový popis systémů pomocí matic, Metoda kritické cesty (CPM Dynamické systémy - matematický popis, příklady dynamických systémů. Základní dynamické charakteristiky. Laplaceova transformace - základní vlastnosti, řešení lineárních diferenciálních rovnic pomocí Laplaceovy transformace, přenos spojitých funkcí. Statické a dynamické vlastnosti dynamických systémů Dělení systémů podle řádu lineární diferenciální rovnice. Logické systémy - základy Booleovy algebry logiky, základní pravidla modelování logických funkcí, minimalizace logických funkcí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI_N 2014/2015 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní