638-2012/01 – Identifikace systémů (IS)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
JAN45 prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
PLA0029 Ing. Tomáš Plaček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní metody vytváření matematického popisu dynamických systémů pro účely simulace a syntézy jejich řízení. Student získá přehled o základnách metodách matematicko-fyzikální analýzy a metodách experimentální identifikace. Student bude umět analyzovat reálné dynamické systémy a pro jejich matematický popis použít vhodné identifikační metody.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s metodami vytváření matematického popisu systémů pro účely syntézy jejich řízení. Jsou probrány metody matematicko-fyzikální analýzy a metody experimentální identifikace. Pozornost je věnována deterministickým způsobům identifikace a identifikaci s náhodným průběhem vstupních veličin identifikovaných systémů. Závěru látky je věnován základům stochastického modelování a základním statistickým metodám identifikace systémů.

Povinná literatura:

VROŽINA, M., Z. JANČÍKOVÁ a J. DAVID. Identifikace systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2594-6. NOSKIEVIČ, P. Modelování a identifikace systémů. Ostrava: MONTANEX, 1999. ISBN 80-7225-030-2. KEESMAN, K. J. System Identification: An Introduction (Advanced Textbooks in Control and Signal Processing). London: Springer/Verlag London Limited, 2011. ISBN: 978-0857295217. ISERMANN, R and M. MÜNCHHOF. Identification of Dynamic Systems: An Introduction with Applications. Berlin: Springer/Verlag Berlin Heidelberg, 2011. ISBN: 978-3540788782 LJUNG, L. System Identification: Theory for the User. New Jersey: Prentice hall, 1999. ISBN: 978-0136566953.

Doporučená literatura:

SOUKUP, J. Identifikace soustav. Praha: SNTL, 1990. ISBN 80-03-00494-2. ISERMANN, R. and M. MÜNCHHOF.:Identification of Dynamical Systems: An Introduction with Applications. Springer, 2011. ISBN 9783540788799. SCHOUKENS, J.,‎ R. PINTELON and Y. ROLAIN. Mastering System Identification in 100 Exercises. New Jersey: Wiley-IEEE Press, 2012. ISBN: 978-0470936986.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Seznámení s praktickou identifikací průmyslového systému.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Identifikace v procesu poznání a v procesu řízení. 2. Apriorní a aposteriorní informace o identifikovaném systému. 3. Klasifikace matematických modelů. 4. Identifikace struktury a parametrů systémů. 5. Metody identifikace. 6. Identifikace metodou matematicko-fyzikální analýzy. 7. Experimentální metody identifikace. 8. Deterministické metody identifikace. 9. Vyjádření matematického popisu spojitých lineárních soustav. 10.Určování statických a dynamických vlastností soustav, analýza přechodových charakteristik. 11.Identifikace metodou postupné integrace. 12.Statistické metody identifikace. 13.Popis systémů diferenčními rovnicemi, Z transformace 14.Náhodné procesy, statistická analýza naměřených údajů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní