638-2013/01 – Programovatelné logické automaty I (PLA I)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I28 doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
ZIM018 Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student porozumí struktuře a parametrům programovatelných logických automatů (PLC), jejich konfiguracím a programování. Student bude ovládat různé způsoby programování PLC. Bude znát hardwarové a softwarové řešení předních výrobců PLC. Hlavní důraz je kladen zejména na dovednosti v aplikování programovatelných automatů pro řešení standardní technické úkoly. Student zvládne základní úroveň programování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Struktura a pracovní parametry programovatelných automatů (PLC). 2. Základní programovací techniky pro tvorbu algoritmu PLC. 3. Vstupy, výstupy, registry, adresování. 4. Booleova algebra a PLC. 5. Význam minimalizace logických funkcí při tvorbě programu. 6. Řešení kombinačních úloh. 7. Řešení sekvenčních logických úloh, inicializace programu. 8. Matematika na počítači v programu PLC. 9. Práce s textem. 10. Real-time výpočty v PLC, řízení úloh. 11. Časovače a čítače pro řešení v reálném čase-úkoly. 12. Sekvencéry a jejich využití. 13. Ladění programu. 14. Ovládání programu.

Povinná literatura:

ŠPIČKA, I. Programovatelné logické automaty I. Studijní opora k předmětu. Ostrava: VŠB – TU, 2013. ŠMEJKAL, L. a M. MARTINÁSKOVÁ. PLC a automatizace. 1. díl, Základní pojmy, úvod do programování. Praha: BEN - technická literatura, 2012. ISBN 978-80-7300-388-3. 1769 CompactLogix Controllers User Manual, Catalog Numbers 1769-L31, 1769-L32C, 1769-L32E, 1769-L35CR, 1769-L35E.

Doporučená literatura:

ŠMEJKAL, L. PLC a automatizace. 2. díl, Sekvenční logické systémy a základy fuzzy logiky. Praha: BEN - technická literatura, 2012. ISBN 978-80-7300-389-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, projekty

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz) - Vzdělávací modul 1 – Počítačové systémy řízení metalurgických procesů. - fyzický model Válcovací stolice, - fyzický model Průběžná ohřívací pec, - fyzický model Ohřívače větru, - fyzický model Konvertor, - animace Práce s textem, - animace Práce s textem, - animace Hardware PLC, - animace Čítačová karta, - animace Výběr komunikačního modulu, - animace Dotykový displej, - animace Čítač, - animace Producent – konzument, - animace Sériové a paralelní zapojení vstupních instrukcí XIO a XIC, - animace Přídrž, - animace Sekvencer. ŠPIČKA, I., ZIMNÝ, O. Programovatelné logické automaty I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních minimálně 80 procect.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Struktura a pracovní parametry programovatelných automatů (PLC). Základní programovací techniky pro tvorbu algoritmu PLC, adresování. Řešení kombinace a sekvenčních logických úloh, inicializace programu. Matematika na počítači v programu PLC. Real-time výpočty v PLC - program úvahy. Časovače a čítače pro řešení v reálném čase-úkoly. 7. Struktura a blok programování. Ovládání programu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní