638-2016/01 – Automatické řízení II (AŘ2)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEG30 doc. Ing. Milan Heger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět řídit základní technologické procesy. Student bude umět zhodnotit vhodnost jednotlivých metod řízení pro konkrétní technologický proces. Student bude umět demonstrovat možnosti aplikace umělé inteligence do řídicích systémů. Student bude umět interpretovat probranou problematiku do technických aplikací automatického řízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Jsou probrány základní principy teorie automatického řízení. Pozornost je věnována metodám spojité lineární regulace, syntéze regulačních obvodů, diskrétní regulace. Závěr přednášek je zaměřen na výklad principů fuzzy regulace a využití umělé inteligence pro řízení. Předmět podává ucelenou informaci o problematice řešení úloh řízení technologických agregátů.

Povinná literatura:

[1] BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha: Nakladatelství BEN, 2003, 654 s. ISBN 80-7300-020-2 [2] Vítečková, M., Víteček, A. Základy automatické regulace. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2008. 244 s. ISBN 978-80-248-1924-2 [3] Volná, E.: Neuronové sítě a genetické algoritmy, Ostravská univerzita, Ostrava, 1998

Doporučená literatura:

[1] Rektorys, K.: Přehled užité matematiky. SNTL, Praha,1973 [2] Šigut, J. et al.: Základní pojmy a označení v automatizační a výpočetní technice, Vysoká škola báňská v Ostravě, Ostrava, 1987 [3] Švarc, I.: Teorie automatického řízení I, VUT Brno, Brno, 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování semestrálního projektu a absolvování testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stabilita regulačních obvodů, zákl. pojmy a definice, kritéria algebraická, frekvenční, řešení stability pomocí frekvenčních log. charakteristik. 2. Přesnost regulace, výpočet regulační odchylky, volba typu regulátoru a jeho nastavení z hlediska požadavků na přesnost regulace. 3. Kvalita regulace, kritéria kvality regulace, metody nastavení regulátoru z hlediska zajištění optimálního regulačního pochodu 4. Využití metody inverze dynamiky pro optimální nastavení lineárních regulačních obvodů. 5. Jednotlivé typy nelineárních systémů a jejich matematický popis. 6. Řízení nelineárních systémů, linearizace a speciální metody řešení. 7. Stabilita nelineárních systémů a nastavení nelineárních regulátorů s aplikacemi v metalurgii. 8. Stavový popis lineárních a nelineárních dynamických systémů a jeho využití pro simulaci a řízení. 9. Aplikace z-transformace pro diskrétní řízení metalurgických procesů. 10. Stabilita a přesnost diskrétních regulačních obvodů. 11. Nastavení diskrétních regulátorů pro optimální řízení metalurgických agregátů. 12. Adaptivní řízení technologických procesů a jeho algoritmy, využití adaptivní identifikace. 13. Fuzzy řízení, základní pojmy, fuzzy množiny, fuzzifikace, defuzzifikace. 14. Fuzzy regulátory, volba, nastavení, porovnání s klasickou regulací. Neuronové sítě a jejich aplikace v řízení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní