638-2019/01 – Projektování řídicích systémů (PRS)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají schopnosti identifikovat a definovat podstatné problémy při řízení a porozumět tomu, jak tyto problémy řešit za pomocí nástrojů projektového řízení. Studenti se naučí najít vhodné metody k řešení těchto problémů za pomocí metod a nástrojů projektového řízení. Studenti se seznámí s rozdíly mezi projektovým řízením a řízením za pomocí projektů. Studenti budou schopni vytvářet různé projekty k řešení specifických řídících problémů. Studenti rovněž získají schopnosti použít své znalosti a vědomosti při řešení konkrétních problémů při řešení běžných praktických každodenních manažerských problémů za pomocí nástrojů projektového řízení. Studenti se naučí jak analyzovat a formulovat řešení v různých praktických situacích. Studenti rovněž získají porozumění dopadům jejich rozhodnutí na lokální i strategické úrovni podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s teoretickými i praktickými otázkami projektování řídicích systémů a navazujících elektrických zařízení pro oblast technologických, zejména metalurgických procesů. Rozšiřuje znalosti o metodách systémové analýzy, jako prvé etapy tvorby projektu, zaměřuje se na právní aspekty související s projekční činností. Seznamuje s metodikou tvorby projektů, jednotlivými typy projektové dokumentace při jejím postupném zpracování, upozorňuje na metody práce s informačními zdroji. Podrobněji se věnuje metodám tvorby projektové a provozní dokumentace automatizačních zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti jsou automatizační zařízení realizována prakticky výhradně užitím elektrických zařízení, je navazující kapitola věnována tvorbě dokumentace elektrických zařízení se zřetelem na projekci zařízení ASŘTP. Posluchači jsou seznámeni s problematikou normalizace v elektrotechnice, jejím využíváním, tvorbou elektrotechnických schémat, označováním na schématech a výrobcích. Významná pozornost je věnována bezpečnosti elektrických zařízení. Výsledkem má být dobrá orientace posluchače ve tvorbě i užití dokumentace automatizačních a odpovídajících elektrických zařízení. Ve cvičeních je zadáván každému studentu samostatný semestrální projekt, který je průběžně konsultován. Některá přednášená témata jsou procvičována na speciálně zaměřených hodinách cvičení. Praktická část cvičení je zaměřena na řešení implementace a interpretace systémů, diagnostiku při praktickém uvádění řídicích systém.

Povinná literatura:

TOMIS, L., ČÍP, J., NĚMEC, F. Úvod do projektování systémů ASŘ. Ostrava, Vysoká škola báňská, 1989, skriptum ČSN 18 0051 Označování měřicích a řídicích obvodů Interní materiály katedry

Doporučená literatura:

Balda M., Král F., Projektování a provoz automatizovaných systémů řízení technologických procesů, Praha, 1983, 264 stran, skripta Adamec S., Žid N., Marek F.,Projektování ASŘ, Praha, 1983, 184 stran, skripta

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

V průběhu semestru bude zadán projekt, který bude nutný pro úspěšné dokončení předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do teorie a praxe projektování řídicích systémů, vymezení základních pojmů, definice jednotlivých disciplín zúčastňujících se procesu projektování. Obsah cvičení – nabídka témat semestrálních projektů. 2. Jurisdikce v projektování: Základní zákonné předpisy a jejich důsledky pro provádění projekční činnosti, základní druhy projektové dokumentace a její obsah. Funkce generálního projektanta. Zadání semestrálních projektů. Demonstrace zpracovaných projektů. 3. Projekční dokumentace staveb, základní pojmy, rozdělení a kompletnost projektové dokumentace, dokumentace konečného stavu. 4. Obecné projekční podklady: MDT, normy, katalogy, ceníky. 5. Speciální podklady pro projekci ASŘ, seznamy vstupů, výstupů, tvorba algoritmů, řízení projekčního týmu. 6. Výkresová dokumentace projektů ASŘ, normy kreslení schémat I. Zapojení typických regulačních obvodů a jejich kreslení I. 7. Výkresová dokumentace projektů ASŘ, normy kreslení schémat II Zapojení typických regulačních obvodů a jejich kreslení II. 8. Systémový přístup k projektování, projekt jako systémový model. 9. Interpretace a implementace projektu jako systémového modelu. 10. Mezinárodní technická normalizace v elektrotechnice. Vyvolená čísla, jednotky, terminologie, typy dokumentů v elektrotechnice. 11. Všeobecná pravidla kreslení elektrotechnických schémat, vytváření základních typů schémat v elektrotechnice. Značky na schématech a výrobcích. Praktické příklady elektrotechnické dokumentace. 12. Typy napájecích sítí, ochrana před nebezpečným dotykem. Praktická řešení napájecích soustav řídicích systémů. 13. Vnější vlivy a jejich určení. 14. Ochrana proti rušivým vlivům, elektromagnetická kompatibilita. Obhajoby semestrálních projektů. 15. Nové směry v procesu projektování, návaznost na předmět Automatizace projektování ŘS, závěrečné shrnutí látky. Obhajoby semestrálních projektů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní