638-2021/01 – Základy automatizace a robotizace (ZAR)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity4
Garant předmětuIng. Romana Garzinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Romana Garzinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OVC37 Ing. Romana Garzinová, Ph.D.
MIN0089 Ing. Jan Minarčík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají pohled na průmyslové roboty a manipulátory jako na prvek automatizace, budou schopni volit přiměřené moderní prostředky pro řešení praktických problémů výroby, spolupracovat na návrhu, realizaci i provozu průmyslových robotů a manipulátorů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu jsou základní pojmy z oblasti automatizace výrobních procesů . Je upřesněn pojem objektu a vyčlenění řízeného systému, řídicí systém, logické a zpětnovazební řízení. Krátce jsou zmíněny problémy identifikace systémů, funkce regulačního obvodu, záporné zpětné vazby, algebry blokových schémat a provedení regulátorů. Většina výuky je věnována průmyslovým robotům a manipulátorům (PraM), jejich členění, architektuře, pohonům elektrickým, pneumatickým a hydraulickým a jejich řízení. Dále pak jsou probírány výstupní hlavice, čidla pro vnitřní a vnější informaci, řídicí systémy průmyslových robotů nižších generací i kognitivním robotům. V závěru jsou zařazeny automatizované technologické komplexy s roboty, otázky spolehlivosti, diagnostiky, organizace a provádění údržby.

Povinná literatura:

Vrožina, M., a kol.: Automatizace technologických procesů. Část 3: Průmyslové roboty a manipulátory. Studijní opory kat. 638, FMMI. VŠB-TU Ostrava, 2008. Vrožina, M., David, J., Garzinová, R.: Automatizace technologických procesů. Část 1: Kybernetika a automatizované systémy řízení. Studijní opory kat. 638, FMMI. VŠB-TU Ostrava, 2008.

Doporučená literatura:

Čop,V., Buda,J., Kozyrev,J.G.: Automatizacia technologických procesov priemyselnymi robotmi a manipulátorm. ALFA Bratislava, 1985. Schiling, R.J.: Fundamentals of Robotics, Analysis and Control. USA: Prentice-Hall, Inc., 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

absolvování 3 průběžných testů a aktivní účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy z oblasti automatizace technologických procesů a vymezení obsahu předmětu. 2. Pojem objektu a vyčlenění řízeného systému, řídicí systém, logické a zpětnovazební řízení. 3. Identifikace systémů, členění metod identifikace. 4. Funkce regulačního obvodu, záporná zpětná vazba, bloková schémata. 5. Regulátory, jejich vlastnosti a provedení. 6. Užití řídících počítačů v automatizovaných systémech řízení. 7. Průmyslové roboty a manipulátory (PRaM) jako prvky automatizace. 8. Architektura průmyslových robotů, jednotlivé členy PRaM. 9. Pohony PraM a jejich řízení, elektrické, pneumatické a hydraulické pohony. 10. Výstupní hlavice, čidla pro vnitřní a vnější informaci. 11. Řídicí systémy průmyslových robotů, kognitivní roboty. 12. Automatizované technologické komplexy s roboty. 13. Volba cílů řízení a stupně automatizace podle technickoekonomických hledisek. 14. Spolehlivost automatizovaných systémů řízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25
        Zkouška Zkouška 65  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku