638-3003/01 – Programovatelné logické automaty II (PLA II)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I28 doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
ZIM018 Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student porozumí struktuře a parametrům programovatelných logických automatů (PLC), jejich konfiguracím a programování. Student bude ovládat různé způsoby programování PLC. Bude znát hardwarové a softwarové řešení předních výrobců PLC. Hlavní důraz je kladen zejména na dovednosti v aplikování programovatelných automatů pro řešení standardní technické úkoly. Student zvládne pokročilejší úroveň programování. Hlavní důraz je kladen zejména na dovednosti v aplikování programovatelných automatů pro řešení standardní technické úkoly. Student bude schopen aplikovat znalosti zejména komunikace mezi PLC a operátorskými panely.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Způsoby komunikace mezi programovatelnými automaty. Kontrola spojitých procesů. Dokumentaci k programu. Simulace navržených výsledků programu a ladění. Detekci chyb a manipulace během běhu programu. Real-time běh programu, přerušení, pomocí vysokorychlostní čítače. Speciální moduly PLC.

Povinná literatura:

ŠPIČKA, I. Programovatelné logické automaty II. Studijní opora k předmětu. Ostrava: VŠB - TUO, 2013. ŠMEJKAL, L. PLC a automatizace. 2. díl, Sekvenční logické systémy a základy fuzzy logiky. Praha: BEN - technická literatura, 2012. ISBN 978-80-7300-389-0. Manuál: Logix5000 Controllers IEC 61131-3 Compliance REDDY, Y. J. Industrial process automation systems. Boston, MA: Elsevier, 2014. ISBN 978-0-12-800939-0.

Doporučená literatura:

ZEZULKA, F. Programovatelné automaty. Brno: FEKT VUT, 2003. ŠMEJKAL, L. a M. MARTINÁSKOVÁ. PLC a automatizace. 1. díl, Základní pojmy, úvod do programování. Praha: BEN - technická literatura, 2012. ISBN 978-80-7300-388-3. Manuály: Logix5000 Controllers Tasks, Programs, and Routines, Catalog Numbers 1756 ControlLogix, 1756 GuardLogix, 1768 Compact GuardLogix,1768 CompactLogix, 1769 CompactLogix, 1789 SoftLogix,PowerFlex with DriveLogix, Programming Manual.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, projekty.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz) - Vzdělávací modul 1 – Počítačové systémy řízení metalurgických procesů. - fyzický model Válcovací stolice, - fyzický model Průběžná ohřívací pec, - fyzický model Ohřívače větru, - fyzický model Konvertor, - animace Konfigurace projektu, - animace Kontrola vstupů a výstupů, - animace Vzdálené vstupy a výstupy, - animace Frekvenční měnič výběr, - animace Frekvenční měnič nastavení, - animace Síťové komponenty, - animace TON, - animace TOF, - animace Výběr komunikačního modulu. ŠPIČKA, I., ZIMNÝ, O. Programovatelné logické automaty II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Studium povinné literatury, účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Způsoby komunikace mezi programovatelnými automaty. 2. Operátorské panely a jejich programování 3. Užití funkčních bloků operátorských panelů. Poruchy a jejich vyhodnocení. 4. Síťová komunikace. Průmyslový Etherenet. IP adresy, DHCP server. 5. Kontrola spojitých procesů. 6. Bloky PID a bloky pro zpracování číslicových signálů 7. Analogové vstupně výstupní karty. 8. Sběrnice Control Net. 9. Sběrnice Device Net. Tagy, producent a konzument. 10. Dokumentace programu. Využití jednotlivých úloh. 11. Simulace programu a jeho ladění. 12. Detekce chyb a manipulace během běhu programu. 13. Real-time běh programu, přerušení, vysokorychlostní čítače. 14. Speciální moduly PLC.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2014/2015 zimní