638-3004/01 – Tvorba databázových aplikací (TDA)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity6
Garant předmětuIng. Romana Garzinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Romana Garzinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OVC37 Ing. Romana Garzinová, Ph.D.
HEG30 doc. Ing. Milan Heger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět vytvářet základní databázové dotazy pomocí T-SQL. Student bude rozumět tvorbě databázových aplikací v prostředí MS .NET Framework. Student bude umět efektivně navrhovat a využívat databázové modely v MS SQL Serveru. Student bude umět zpracovávat data v různých aplikačních prostředích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na vytváření T-SQL dotazů v databázovém serveru Microsoft SQL Server 2012 a tvorbu základních databázových aplikací pomocí ADO.NET. Studenti budou seznámeni s prezentací dat v rámci ASP.NET, WPF a dále bude popsána distribuovaná aplikace (SOA) pomocí WCF.

Povinná literatura:

GARZINOVÁ, R. Tvorba databázových aplikací [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3712-3. TROELSEN, Andrew W. Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework. 6th ed. New York: Apress, c2012. ISBN 978-1-4302-4234-5. LACKO, Ľ. Mistrovství v SQL Server 2012: [kompletní průvodce databázového experta]. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3773-4. SHARP, J. Microsoft Windows Communication Foundation step-by-step [CD-ROM]. Redmond: Microsoft Press, c2007. ISBN 978-0-7356-2336-1.

Doporučená literatura:

ERL, T. SOA: servisně orientovaná architektura. Přeložil O. BAŠE, přeložil L. KREJČÍ. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-1886-3. KROENKE, D. a D. J. AUER. Databáze. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4352-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz)- Vzdělávací modul 1 – Počítačové systémy řízení metalurgických procesů. GARZINOVÁ, R. Tvorba databázových aplikací. Studijní opory Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu na zadané téma

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu - způsoby získávání dat, obecná 3-vrstvá architektura a moderní technologické trendy vývoje software. 2. Seznámení s architekturou MS SQL 2012 a základní struktura T-SQL dotazů. 3. Získávání dat z jediného a více datových zdrojů (SELECT, JOIN). 4. Řazení a filtrování dat a práce s datovými typy. Používání systémových funkcí v dotazech. Seskupování a agregace dat. 5. Použití procedur pro spouštění, použití a práce s uloženými procedurami v SQL Serveru. 6. Optimalizace dotazů, ošetřování výjimek, detekce chyb a transakční zpracování dat. 7. Úvod do MS .NET Framework, objektově orientovaného programování. 8. Základy programovacího jazyka C#. 9. Tvorba databázových aplikací pomocí ADO.NET. 10. EDM (Entity Data Model) - práce s entitními datovými modely v prostředí MS .NET Framework. 11. SOA - ServiceOrientedArchitecture. 12. WCF - tvorba distribuovaných systému v prostředí .NET. 13. ASP.NET - webové technologie pro prezentaci dat. 14. WPF, WinForma - prezentace dat v prostředí MS Windows.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní