638-3004/03 – Tvorba databázových aplikací (TDA)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity5
Garant předmětuIng. Romana Garzinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Romana Garzinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OVC37 Ing. Romana Garzinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět vytvářet základní databázové dotazy pomocí T-SQL. Student bude rozumět tvorbě databázových aplikací v prostředí MS .NET Framework. Student bude umět efektivně navrhovat a využívat databázové modely v MS SQL Serveru. Student bude umět zpracovávat data v různých aplikačních prostředích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na vytváření T-SQL dotazů v databázovém serveru Microsoft SQL Server 2012 a tvorbu základních databázových aplikací pomocí ADO.NET. Studenti budou seznámeni s prezentací dat v rámci ASP.NET, WPF a dále bude popsána distribuovaná aplikace (SOA) pomocí WCF.

Povinná literatura:

GARZINOVÁ, R. Tvorba databázových aplikací [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3712-3. TROELSEN, Andrew W. Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework. 6th ed. New York: Apress, c2012. ISBN 978-1-4302-4234-5. LACKO, Ľ. Mistrovství v SQL Server 2012: [kompletní průvodce databázového experta]. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3773-4. SHARP, J. Microsoft Windows Communication Foundation step-by-step [CD-ROM]. Redmond: Microsoft Press, c2007. ISBN 978-0-7356-2336-1.

Doporučená literatura:

ERL, T. SOA: servisně orientovaná architektura. Přeložil O. BAŠE, přeložil L. KREJČÍ. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-1886-3. KROENKE, D. a D. J. AUER. Databáze. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4352-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkoušení.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz)- Vzdělávací modul 1 – Počítačové systémy řízení metalurgických procesů. GARZINOVÁ, R. Tvorba databázových aplikací. Studijní opory Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu na zadané téma

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu - způsoby získávání dat, obecná 3-vrstvá architektura a moderní technologické trendy vývoje software. 2. Seznámení s architekturou MS SQL 2012 a základní struktura T-SQL dotazů. 3. Získávání dat z jediného a více datových zdrojů (SELECT, JOIN). 4. Řazení a filtrování dat a práce s datovými typy. Používání systémových funkcí v dotazech. Seskupování a agregace dat. 5. Použití procedur pro spouštění, použití a práce s uloženými procedurami v SQL Serveru. 6. Optimalizace dotazů, ošetřování výjimek, detekce chyb a transakční zpracování dat. 7. Úvod do MS .NET Framework, objektově orientovaného programování. 8. Základy programovacího jazyka C#. 9. Tvorba databázových aplikací pomocí ADO.NET. 10. EDM (Entity Data Model) - práce s entitními datovými modely v prostředí MS .NET Framework. 11. SOA - ServiceOrientedArchitecture. 12. WCF - tvorba distribuovaných systému v prostředí .NET. 13. ASP.NET - webové technologie pro prezentaci dat. 14. WPF, WinForma - prezentace dat v prostředí MS Windows.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti: Test a zkoušení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní