638-3011/02 – Modelování řídicích a logistických systémů (MRLS)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
HEG30 doc. Ing. Milan Heger, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou schopni identifikovat a definovat hlavní logistické a řídící problémy a porozumět těmto problémům. Studenti získají schopnost nalézt vhodné metody k řešení těchto problémů za použití metod numerického programování a síťových diagramů (CPM, PERT apod.). Studenti budou rovněž schopni vytvářet různé matematické modely pro různé logistické a řídící situace. Studenti získají rovněž schopnosti a znalosti řešit řídící a logistické problémy v různých situacích každodenní manažerské praxe. Studenti se naučí jak analyzovat a formulovat vhodné řešení s pohledu praktických podmínek. Studenti získají schopnost porozumět tomu, jak jejich rozhodnutí ovlivní podnikové funkce na lokální i strategické úrovni.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Logistika jako integrované plánování, provádění a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, uvnitř podniku a od podniku k odběrateli. Řízení hmotných toků, které tvoří jádro předmětu logistiky, je nemyslitelné bez odpovídajícího technického zabezpečení výpočetní a telekomunikační technikou pro-vázenou technologiemi automatické identifikace, robotizace, transportních systémů a uplatňování prvků umělé inte-ligence, představující základní směry technického backgroundu logistických procesů. Logistické informační systémy jako ekonomický nástroj pro optimalizaci finančních nákladů sledováním životních cyklů materiálu, výrobků a slu-žeb, počínaje nákupem a konče spotřebou nebo likvidací. Expertní systémy v logistice.

Povinná literatura:

1. NĚMEC, F. Logistické procesy. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta Slezské Univerzity, 2001. ISBN 80-7248-128-2. 2. NĚMEC F. Logistika. 1. vyd. Karviná: OPF SU, 1995. ISBN 80-85879-24-7. 3. PERNICA, P. Logistický management. 1. vyd. Praha: Radix, 1998. ISBN 80-86031-13-6.

Doporučená literatura:

1. NĚMEC F. Výrobní logistika pro ekonomy. 1. vyd. Karviná: OPF SU,

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování semestrálního projektu a absolvování testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Úvod do logistiky a modelování logistických systémů. 2 Logistika jako integrované plánování. 3 Informační toky od dodavatele do podniku, uvnitř podniku a od podniku k odběrateli a jejich modelování. 4 Řízení hmotných toků. 5 Logistika a technické zabezpečení výpočetní a telekomunikační technikou. 6 Logistika a technologiemi automatické identifikace, robotizace, transportních systémů a uplatňování prvků umělé inteligence. 7 Základní směry technického backgroundu logistických procesů. 8 Logistické informační systémy jako ekonomický nástroj pro optimalizaci finančních nákladů sledováním životních cyklů materiálu, výrobků a služeb, počínaje nákupem a konče spotřebou nebo likvidací. 9 Expertní systémy v logistice. 10 Progresivní metody modelování logistických systémů. 11 Softwarové systémy a logistika

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.