638-3012/05 – Programování informačních systémů (-)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I28 doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student porozumí: - principům programování informačních systémů; - složitým datovým strukturám a jejich použití; - pokročilým algoritmům, synchronizaci procesů, vícevláknovému programování. Student bude schopen vytvořit základní programy pro běžné grafické uživatelské rozhraní v prostředí Windows.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět přináší základy programování informačních systémů v prostředí operačního systému Windows. Vysvětluje techniku programu řízeného událostmi, systém předávání zpráv a základy vícevláknového programování. V druhé části probírá základní datové struktury a příslušné algoritmy pro práci s nimi.

Povinná literatura:

ŠPIČKA, I. Programování informačních systémů. Studijní opora k předmětu. Ostrava: VŠB – TUO, 2013. PETZOLD, CH. Programming Microsoft® Windows® with C#. Redmond: Microsoft Press, 2002. ISBN 0735613702 PHILIP, C. a J. IVERSON, 2017. Fundamentals of C# Programming for Information Systems: Black & White Version. Danvers: Prospect Press. ISBN 978-1-943153-17-6.

Doporučená literatura:

GUCKENHEIMER, S. a N. LOJE. Agile software engineering with Visual studio: from concept to continuous feedback. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2012. ISBN 978-0-321-68585-8. HONZÍK, J. a kolektiv: Programovací techniky. Brno: VUT, 1987. PETZOLD, CH. Programování ve Windows, Praha: Computer Press, 2001. ŠUSTA, R. Programování řízení ve Windows. Praha: ČVUT, 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium povinné literatury, účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Architektura programů pro Windows, server a klienti, architektura programu ve Windows, zprávy. 2. Widows API, hlavní okno a smyčka zpráv. 3. Objektový program pro Windows, obsluha událostí. 4. Prvky a komponenty, dialogy a prvky Control na úrovni Windows API. 5. Zvláštností programů Win32 , systémový registr, vlákna, výjimky, strukturované výjimky. 6. Princip volání služeb systému, dynamické knihovny, volání dynamické knihovny. 7. Komponentní technologie. 8. Dynamické přidělování paměti. 9. Datové struktury, statické, dynamické, homogenní, heterogenní. 10. Konstruktor, selektor. Dynamické struktury, seznamy - jednosměrný, dvousměrný, kruhový, dvojsměrný seznam. Zásobník. Užití zásobníku: algoritmy s návratem, rekurze. 11. Průchody binárním stromem. Rekurzivní a nerekurzivní zápis průchodových algoritmů. Implementace některých operací nad stromem (ekvivalence struktur, ekvivalence dvou stromů, kopie , destrukce , počet listů , výška , nalezení nejdelší cesty od kořene k listu. Sekvenční vyhledávání v souboru, poli, seznamu. Binární vyhledávání. Binární vyhledávací stromy. Rekurzivní i nerekurzívní verze operací nad BVS. 12. Tabulky s přímým přístupem, princip indexsekvenčního vyhledávání. Tabulky s rozptýlenými položkami. Vlastnosti a konstrukce rozptylovací (hashovací) funkce. Hodnocení metod vyhledávání. 13. Řazení, základní pojmy: stabilita, přirozenost, časová a prostorová složitost algoritmu řazení. Řazení podle více klíčů, řazení bez přesunu položek. Klasifikace principů řazení. Řazení na principu výběru - Bubble-sort a jeho varianty, Heap sort. Řazení polí na principu vkládání. 14. Princip řazení sekvenčních souborů. 3 a 4 pásková metoda řazení sekvenčních souborů - přímá a přirozená. Rekurse, principy typických rekurzivních algoritmů; převod mezi rekurzívním a nerekurzívním zápisem algoritmu; Hanojské věže, 8 dam, cesta koně, rekurse v grafice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních, vypracování zadaných projektů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku