638-3015/01 – Matematické metody počítačového zpracování dat (MMPZD)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět interpretovat pojmy a principy matematických metod a numerické výpočty s využitím softwarového systému Matlab při zpracování dat v oblasti inženýrských úloh. Bude mít přehled o způsobech a nástrojích počítačového zpracování naměřených dat v oblasti návrhu materiálů a prostředků pro automobilový průmysl. Bude umět aplikovat vybrané metody a nástroje počítačového zpracování dat při řešení prakticky orientovaných problémů praxe s využitím prostředí Matlab. Bude umět implementovat principy a metody do procesů a činností průmyslových organizací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je orientován na získání základního souboru vědomostí o principech matematických metod počítačového zpracování dat při řešení inženýrských výpočtů. Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s používáním probíraných metod, odhady chyb výsledku a demonstraci jejich vlastností při řešení inženýrských úloh za pomoci programu Matlab.

Povinná literatura:

DAVID, J. Matematické metody počítačového zpracování dat. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. KUBÍČEK, M., M. DUBCOVÁ a D. JANOVSKÁ. Numerické metody a algoritmy. Praha: VŠCHT Praha, 2008. ISBN: 9788070805589. MOLER, C. B. Numerical Computing with Matlab. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2004. ISBN: 978-0898715606 CHAPRA, S. C. Applied Numerical Methods W/MATLAB: for Engineers & Scientists. Columbus: McGraw-Hill Education; 2011. ISBN: 978-0073401102 DASGUPTA, S. , CH. H. PAPADIMITRIOU a U. VAZIRANI. Algorithms. Columbus: McGraw-Hill Education; 2006. ISBN: 978-0073523408 ALFIO, Q. Scientific Computing with MATLAB and Octave. Berlin: Springer, 2014. ISBN: 978-3642124297. LEADER, J. J. Numerical Analysis and Scientific Computation. London: Pearson. 2004. ISBN: 978-0201734997.

Doporučená literatura:

DOŇAR, B. a K. ZAPLATÍLEK MATLAB - tvorba uživatelských aplikací. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN: 9788073001339. SOJKA, Z., K. RAIS a P. DOSTÁL. Pokročilé metody manažerského rozhodování. Praha: GRADA, 2005. ISBN: 80-247-1338-1. KIUSALAAS, J. Numerical Methods in Engineering with MATLAB. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN: 9781107120570. CHARTIER, T. P. a A. GREENBAUM. Numerical Methods: Design, Analysis, and Computer Implementation of Algorithms. Princeton :Princeton University Press. 2012. ISBN: 978-0691151229. WITTEN, I. H., E. FRANK a M. A. HALL. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques: Practical Machine Learning Tools and Techniques. London: Elsevier, 2011. ISBN 0080890369. TAN, P. N. Introduction To Data Mining. New Jersey: Pearson Education, 2007. ISBN 8131714721.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Praktické řešení úlohy inženýrského charakteru numerickými metodami a využitím softwarového systému Matlab.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Inženýrské tabulky a výpočty 2. Problematika chyb, podmíněnost a stabilita výpočtů. 3. Metody řešení nelineárních rovnic. 4. Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic. Vlastní čísla a vlastní vektory, jejich numerický výpočet. 5. Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic. 6. Aproximace funkcí, metoda nejmenších čtverců 7. Interpolace funkcí 8. Zvyšování přesnosti výpočtů extrapolací 9. Komplexní úlohy s využitím analytických nástrojů 10. Numerický výpočet integrálu a derivace 11. Lineární programování 12. Nelineární programování 13. Jednokrokové metody pro řešení počátečních úloh pro obyčejné diferenciální rovnice. Vícekrokové metody. 14. Obyčejné diferenciální rovnice – počáteční úlohy a okrajové úlohy. 15. Soustava diferenciálních rovnic.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní