638-3025/01 – Systémy řízení v průmyslu (SŘP)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
GRY0035 Ing. Ondřej Grycz, Ph.D.
SVE05 Ing. Pavel Švec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět analyzovat různé systémy řízení a bude umět na ně aplikovat moderní měřící a diagnostická zařízení a systémy založené na konvenčních i nekonvenčních metodách řízení. Student bude umět definovat a vytvářet řešení úloh v různých průmyslových aplikacích s využitím moderním technických prostředků automatizace.

Vyučovací metody

Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci předmětu je probírána problematika řízení průmyslových systémů zaměřená na komunikační standardy a programovatelné automaty v průmyslu, uplatnění metod umělé inteligence v průmyslových podmínkách. Dále je pozornost věnována počítačové podpoře stanovování spolehlivosti průmyslových systémů s využitím prostředků průmyslové diagnostiky. Rovněž je probíráno kontinuální snímání technologických veličin a závěru problematika digitálního zpracování obrazu.

Povinná literatura:

DAVID, J. Vybrané kapitoly ze Systémů řízení v průmyslu - teorie a příklady. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ZEZULKA, F. Prostředky průmyslové automatizace. Brno: Vysoké učení technické v Brně/nakladatelství VUTIUM, 2004. ISBN: 80-214-2610-1. TIDD, J., J. BESSANT a K. PAVITT. Řízení inovací. Zavádění technologických, tržních a organizačních změn. Brno: Computer Press/CP Books, 2007. ISBN: 978-80-251-1466-7. VALTER J. Regulace v praxi. BEN - technická literatura, 2010. ISBN: 978-80-7300-256-5. WALTER J. G. and T. L. VINCENT. Modern control systems analysis and design. New York : John Wiley & Sons, Inc., 1993. ISBN 0-471-81193-9. TATJEWSKI, P. Advanced Control of Industrial Processes: Structures and Algorithms. New York: Springer Science & Business Media, 2007. ISBN 9781846286353. ZHANG, P. Advanced Industrial Control Technology. New York: William Andrew, 2010. ISBN: 9781437778083.

Doporučená literatura:

MENTLÍK, V. et. al. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN: 978-80-7300-412-5. LAUCKÝ, V. Řízení technologických procesů v průmyslu komerční bezpečnosti. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2005. ISBN: 80-7318-239-3. FORTUNA, L. et. al. Soft Sensors for Monitoring and Control of Industrial Processes. New York: Springer Science & Business Media, 2007. ISBN: 9781846284809. GRIMBLE, M. J. Robust Industrial Control Systems: Optimal Design Approach for Polynomial Systems. New York: John Wiley & Sons, 2006. ISBN: 9780470020746. CAMACHO, E. F. and C. B. ALBA. Model Predictive Control. New York: Springer Science & Business Media, 2013. ISBN: 9780857293985. LIU, T. and F. GAO. Industrial Process Identification and Control Design: Step-test and Relay-experiment-based Methods. New York: Springer Science & Business Media, 2011. ISBN: 9780857299772.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace projektu a ústní zkoušení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování projektu řízení průmyslového systému.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Komunikační standardy a programovatelné automaty v průmyslu 2. Automatizace vypouštění prachu ze zásobníku 3. Metody umělé inteligence v průmyslových podmínkách 4. Aplikace fuzzy shlukování na řízení procesů 5. Počítačová podpora stanovování spolehlivosti průmyslových systémů. 6. Průmyslová diagnostika 7. Životnost krystalizátorů 8. Zařízení pro dálkové ovládání diagnostického systému 9. Výpočet teplotních parametrů materiálu z modelu sdružené tepelné kapacity 10. Kontinuální průmyslové měřící systémy 11. Kontinuální detekce toxických a výbušných plynů 12. Kontinuální měření vlhkosti mikrovlnou metodou v provozních podmínkách. 13. Digitální zpracování obrazu, detekce hran v obraze 14. Využití počítačové techniky pro predikci vnitřních vad odlitků 15. Adaptivní řízení v průmyslu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Test

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní