638-3027/01 – Aplikace inteligentního řízení (AIŘ)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
GRY0035 Ing. Ondřej Grycz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět navrhnout procesní model operace, činnosti i technologického procesu. Student bude umět navrhnout model využívající techniky dataminingu pro řešení úloh oblasti business inteligence. Student si osvojí základní dovednosti při návrhu řídícího systému v prostředí tzv. vizualizačních systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět zahrnuje přehled základů inženýrské informatiky, přičemž klade důraz na kategorizaci informačních a řídících systémů v rámci hierarchie řízení podniku. Zabývá se jednotlivými kategoriemi systémů pro řízení podniku (MES, APS, SCM, ERP, EAM, BI). Rozšiřuje aplikovatelnost prostředků datamaningu. Seznamuje s technologiemi holonických a agentních systémů.

Povinná literatura:

DAVID, J.: Aplikovaná informatika a řízení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. POUR, J., TOMAN P.: Podniková informatika. Grada Publishing a.s., 2006. KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O.: Strategické řízení: teorie pro praxi. Nakladatelství C H Beck, 2006.

Doporučená literatura:

VOŘÍŠEK, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Management Press, Praha, 1997, ISBN 80-85943-40-9. BASL, J.: Podnikové informační systémy. Grada Publishing, 2002. MOLNÁR, Z. : Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing, 2000. TVRDÍKOVÁ, M.: Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. Grada Publishing, 2000. KOLEKTIV: Databázové a síťové technologie. Credit Praha 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkoušení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Seznámení s praktickým řešení aplikovaného řízení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výroba a řízení. Základní přístupy k řízení výroby 2. Typologie výrobních procesů. Problémy a příčiny výrobních podniků 3. Průmyslové automatizační a informační technologie. Automatizační projekt 4. Vývoj a trendy softwarových technologií 5. Softwarové nástroje pro řízení výrobních podniků 6. Hierarchie nástrojů pro řízení podniků 7. MES (Manufacturing Execution Systems) 8. Funkční model MES , správa dokumentace v oblasti MES 9. Budování informačních systémů výroby MES 10. Dodavatelské řetězce. Zpracovaní dat z technologických procesů 11. Řízení s využitím inteligentních agentů, holonických a multiagentních systémů 12. Agent,mobilní agent 13. Holonické a multiagentní systémy 14. Technologie RFID 15. Průmyslové roboty a manipulátory

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní