638-3028/01 – Moderní trendy v průmyslové automatizaci (MTPA)

Garantující katedraKatedra automatizace a počítačové techniky v průmysluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
OVC37 Ing. Romana Garzinová, Ph.D.
GRY0035 Ing. Ondřej Grycz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní principy koncepce INDUSTRY 4.0 a bude se orientovat v základních pojmech a metodách této koncepce. Bude seznámen se základy 3D tisku a tvorby modelů pro řízení, bude umět formulovat požadavky na pokročilé systémy průmyslové automatizace na bázi robotických systémů, umělé inteligence a bezdrátové identifikace. Student bude seznáme se základními principy virtuální reality a její využití v průmyslovém prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Student bude umět formulovat základní principy koncepce INDUSTRY 4.0 a bude se orientovat v základních pojmech a metodách této koncepce. Bude seznámen se základy 3D tisku a tvorby modelů pro řízení, bude umět formulovat požadavky na pokročilé systémy průmyslové automatizace na bázi robotických systémů, umělé inteligence a bezdrátové identifikace. Student bude seznáme se základními principy virtuální reality a její využití v průmyslovém prostředí.

Povinná literatura:

MAŘÍK, V. et al. Průmysl 4.0. Praha: Management Press, 2016. ISBN 9788072614400 SCHMID, D. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2005. ISBN 80-867-0610-9. TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby: Od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: GRADA, 2014. ISBN 978-80-247-4486-5. VROŽINA, M., J. DAVID a R. GARZINOVÁ. Automatizace technologických procesů / Část 3.: Průmyslové roboty a manipulátory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. GROOVER, M. P. Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing. Pearson, 2013. ISBN 978-0132393218. VELTE, A. and T. VELTE. Cisco A Beginner's Guide, Fifth Edition. New York: McGraw-Hill, 2013. ISBN 978-0071812313.

Doporučená literatura:

ROSS, L. T.,‎ S. W. FARDO a‎ M. F. WALACH. Industrial Robotics Fundamentals: Theory and Applications. Tinley Park: Goodheart-Willcox, 2017. ISBN: 978-1631269417 LIBRA, M. a V. POULEK. Zdroje a využití energie. Praha: ČZU, 2009.ISBN 978-80-213-1647-8. MEHTA, B. R. a Y. J. REDDY. Industrial Process Automation Systems: Design and Implementation. Butterworth-Heinemann Ltd, 2014. SEBORG, D. E., T. F. EDGAR,‎ D. A. MELLICHAMP a‎ F. J. DOYLE. Process Dynamics and Control. New Jersey: Wiley, 2016. ISBN 978-1119385

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Obhajoba semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student bude v průběhu předmětu řešit semestrální projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémová analýza procesu. 2. Obecný princip řízení. 3. Řídicí systémy, jejich vlastnosti a realizace. 4. Struktura Industry 4.0. 5. Modelování a simulace. Digitální dvojče. 6. Fyzikální modely na bázi 3D tisku. 7. Hardware pro automatizaci výroby. Senzory. 8. Užití řídicích počítačů v automatizovaných systémech řízení. 9. Bezdrátová identifikace ( RFID). 10. Průmyslové roboty a manipulátory (PRaM) jako prvky automatizace. 11. Energetické zdroje. 12. Kybernetická bezpečnost. 13. Umělá inteligence. 14. Datamining a Big data. 15. Virtuální realita.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.