639-0004/01 – Plánování jakosti (QP)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1993/1994Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět • demonstrovat metodické postupy plánování jakosti • identifikovat vhodné metody plánování jakosti • aplikovat vybrané metody plánování jakosti • interpretovat výsledky aplikace metod • navrhovat vhodná opatření

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je osvojení principů a metod používaných při plánování jakosti. Předmět se zejména zaměřuje na problematiku managementu jakosti v předvýrobních etapách, v nichž se zásadním způsobem rozhoduje o jakosti finálního výrobku. Pozornost je věnována transformaci požadavků zákazníka do specifikací výrobku, stanovení cílů jakosti a nalezení vhodných postupů pro splnění těchto cílů. Studenti si osvojí metody plánování jakosti jako jsou například metoda QFD, přezkoumání návrhu, metoda FMEA, metoda FTA, hodnocení způsobilosti procesů, výrobních zařízení a měřicích prostředků atd. Samostatná pozornost je věnována skupině sedmi nových nástrojů managementu jakosti, metodice zlepšování jakosti a základům projektového managementu.

Povinná literatura:

1. PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. 1.vydání. Praha: Computer Press, 2001. 244 s. ISBN 80-7226-543-1 2. ČSN ISO/TS 16949 Systémy managementu jakosti – Zvláštní požadavky používání ISO 9001:2000 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu. Praha: Česká společnost pro jakost, 2002, 113 s. ISBN 80-02-01519-3 3. GRYNA, F.M.: Quality Planning and Analysis. 4th edition. McGraw-Hill Irwin, 2001, 720 pp.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky Plánování jakosti a jeho úkoly v managementu jakosti. Plánování jakosti podle norem souboru ISO 9000. Sedm nových nástrojů managementu jakosti a jejich použití při plánování jakosti. Afinitní diagram. Diagram vzájemných vztahů. Systematický diagram. Maticový diagram. Analýza údajů v matici (analýza hlavních komponent, určování „vzdáleností“ mezi vícerozměrnými proměnnými, mapy a plošné diagramy). Rozhodovací diagramy. Diagram PDPC. Síťový graf a jeho aplikace. Plánování jakosti nových výrobků. Plánování jakosti výrobku postupem APQP. Metoda QFD a její použití. Přezkoumání návrhu. Analýza možností vzniku vad a jejich následků metodou FMEA. Analýza stromu poruchových stavů. Hodnocení způsobilosti procesu, výrobního zařízení a měřicích prostředků. Plány jakosti a jejich použití. Zlepšování jakosti a řešení problémů a jejich systematické postupy. Modelování procesů. Základy projektového managementu. Faktory ovlivňující průběh vývojových projektů. Cvičení Praktické příklady aplikace metod a nástrojů plánování jakosti. Afinitní diagram. Diagram vzájemných vztahů. Systematický diagram. Maticový diagram. Numerické metody a grafické metody analýzy údajů v matici. Rozhodovací diagramy. Síťový graf. Metoda QFD. Metoda FMEA konstrukce a procesu. Metoda FTA. Hodnocení způsobilosti procesů, výrobních zařízení a měřicích prostředků. Indexy způsobilosti a jejich vypovídací schopnost. Analýza systémů měření. Algoritmus zlepšování jakosti. Forma cvičení: příklady, týmové řešení praktických úloh, řešení vybraných úloh na PC.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku