639-0005/01 – Speciální statistické metody (SpSM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1993/1994Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 22+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je pochopení a aplikace principů statistického myšlení, včetně způsobů praktické analýzy variability procesů. Předmět je zaměřen zejména na základní nástroje řízení jakosti (kontrolní formuláře a záznamníky, histogramy, Ishikawův diagram, vývojové diagramy, Paretovu analýzu, bodové diagramy) a na komplexní metodiku statistické regulace procesu a statistické přejímky. V rámci osvojování jednotlivých uvedených nástrojů je kladen velký důraz na ověřování splnění předpokladů pro jejich efektivní použití (pomocí testování statistických hypotéz, prostředků exploratorní analýzy apod.).a na interpretaci získaných výsledků.

Povinná literatura:

Noskievičová,D.: Statistické metody v řízení jakosti. Ostrava. VŠB-TU, 1997, 80 s. Tošenovský, J.- Noskievičová, D.: Statistické metody pro zlepšování jakosti. Montanex, Ostrava 2000.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnovy přednášek 1. Variabilita procesu. 2. Statistický základ nástrojů řízení jakosti. 3. Metody náhodného výběru. 4. Metody vyhledávání a identifikace vlivů působících na proces. 5. Vývojové diagramy. 6. Bodové diagramy. 7. Komplexní statistická analýza dat. 8. Podstata, principy a cíle statistické regulace procesu. 9. Fáze statistické regulace procesu. 10. Klasické metody statistické regulace procesu. 11. Netradiční metody statistické regulace procesu. 12. Principy a cíle statistické přejímky. 13. Statistická přejímka srovnáváním. 14. Statistická přejímka měřením. Náplň cvičení - Statistický základ nástrojů řízení jakosti. - Ověřování předpokladů o datech ( testování statistických hypotéz, grafické metody). - Paretova analýza. - Ishikawův diagram. - Vývojové diagramy. - Statistická regulace procesu (sestrojení a analýza regulačního diagramu, procvičení různých typů regulačních diagramů, fáze statistické regulace procesu). - Statistická přejímka (analýza účinnosti přejímacích plánů, volba nejvhodnějšího přejímacího plánu, odvození parametrů přejímacího plánu, různé typy systémů statistických přejímek). - Zápočet. Forma cvičení: příklady, týmové řešení praktických úloh, řešení vybraných úloh na PC, řešení programů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 33  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 7  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku