639-0006/01 – Computer Aided Quality Management (CAQM)

Gurantor departmentDepartment of Quality ManagementCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1993/1994Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
WOL033 Ing. Jiří Wolgemuth
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+3
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able • to identify possibilities of computer aided quality management • to apply spreadsheet MS Excel and software Statgraphics for data processing • to solve selected tasks with usány MS Excel and Statgraphics • to interpret achieved results

Teaching methods

Summary

The objective of this subject is the familiarization with the possibilities of computers utilize in quality management, the obtaining of the survey about available software and practical mastering of selected software products. Students will be familiar with information systems in the field of quality management and with software means, which make possible to solve effectively tasks within the framework of quality management systems and application of suitable methods. For selected software products (Excel, Statgraphic, QC – Expert et al.) students acquire procedures of data gathering, processing and analysis, including selected quality management methods and tools applications and graphical presentation of achieved results.

Compulsory literature:

1. KROENKE, D.: Management Information Systems. Mc Graw Hill, 1992,804 s. 2. PECINOVSKÝ, J.- PECINOVSKÝ, R.: EXCEL 97 CZ. Grada, 1997, 272 s. 3. Statgraphics Plus for Windows v.5.0. referenční příručka, 2000

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky Oblasti využití počítačové podpory v managementu jakosti. Informační systémy. Využití Internetu. Druhy programových produktů. Základy práce v operačním systému DOS a prostředí Windows. Tabulkový procesor Excel a možnosti jeho využití při řízení jakosti (Transformace dat z jiných prostředí, seřazování a třídění dat, práce s tabulkami, práce s funkcemi, vytváření a úpravy grafů, statistická analýza dat, vytváření speciálních úloh pro oblast řízení jakosti). Statistický paket Statgraphics. (Práce s datovými soubory. Import a export dat do jiných prostředí. Popisná statistika. Grafické metody. Práce s distribučními funkcemi. Regresní a korelační analýza. Paretova analýza. Hodnocení způsobilosti procesů. Statistická regulace. Opakovatelnost a reprodukovatelnost měření). Programový produkt ISQ Systém a jeho moduly. Programový produkt QC Expert. Statistický paket Unistat. Program SPC- Profi. Program Palstat. Aktuální softwarové novinky pro řízení jakosti. Cvičení Práce v operačním systému DOS a prostředí Windows. Praktické řešení úloh řízení jakosti pomocí tabulkového procesoru EXCEL. Praktické řešení úloh řízení jakosti pomocí statistického paketu Statgraphics. Vybrané úlohy a základy práce s programovými produkty QC Expert, Unistat, SPC- Profi, ISQ Systém, Palstat. Ukázky aktuálních softwarových novinek pro řízení jakosti. Forma cvičení: samostatné řešení praktických úloh na PC s využitím různých programových produktů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 20  0
                Written exam Written test 14  0
                Other task type Other task type 6  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner