639-0006/02 – Počítačová podpora řízení jakosti (CAQM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1993/1994Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět • identifikovat možnosti využití počítačové podpory v managementu jakosti • aplikovat tabulkový procesor MS Excel a program Statgraphics při zpracování dat • řešit vybrané úlohy pomocí programů MS Excel a Statgraphics • interpretovat dosažené výsledky řešení

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámení s možnostmi využití počítačů v managementu jakosti, získání přehledu o dostupném software a jeho možnostech a praktické zvládnutí vybraných programových produktů. Studenti se blíže seznámí s problematikou informačních systémů v oblasti managementu jakosti a s programovými prostředky, které umožňují efektivně řešit úkoly v rámci systému managementu jakosti a aplikovat vhodné metody. U vybraných programových produktů (Excel, Statgraphics, QC – Expert a dal.) si studenti osvojí postupy sběru, zpracování a analýzy dat včetně aplikací vybraných metod a nástrojů managementu jakosti a grafické prezentace dosažených výsledků.

Povinná literatura:

1. KROENKE, D.: Management Information Systems. Mc Graw Hill, 1992,804 s. 2. PECINOVSKÝ, J.- PECINOVSKÝ, R.: EXCEL 97 CZ. Grada, 1997, 272 s. 3. Statgraphics Plus for Windows v.5.0. referenční příručka, 2000

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky Oblasti využití počítačové podpory v managementu jakosti. Informační systémy. Využití Internetu. Druhy programových produktů. Základy práce v operačním systému DOS a prostředí Windows. Tabulkový procesor Excel a možnosti jeho využití při řízení jakosti (Transformace dat z jiných prostředí, seřazování a třídění dat, práce s tabulkami, práce s funkcemi, vytváření a úpravy grafů, statistická analýza dat, vytváření speciálních úloh pro oblast řízení jakosti). Statistický paket Statgraphics. (Práce s datovými soubory. Import a export dat do jiných prostředí. Popisná statistika. Grafické metody. Práce s distribučními funkcemi. Regresní a korelační analýza. Paretova analýza. Hodnocení způsobilosti procesů. Statistická regulace. Opakovatelnost a reprodukovatelnost měření). Programový produkt ISQ Systém a jeho moduly. Programový produkt QC Expert. Statistický paket Unistat. Program SPC- Profi. Program Palstat. Aktuální softwarové novinky pro řízení jakosti. Cvičení Práce v operačním systému DOS a prostředí Windows. Praktické řešení úloh řízení jakosti pomocí tabulkového procesoru EXCEL. Praktické řešení úloh řízení jakosti pomocí statistického paketu Statgraphics. Vybrané úlohy a základy práce s programovými produkty QC Expert, Unistat, SPC- Profi, ISQ Systém, Palstat. Ukázky aktuálních softwarových novinek pro řízení jakosti. Forma cvičení: samostatné řešení praktických úloh na PC s využitím různých programových produktů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 40  0
        Písemka Písemka 20  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku