639-0008/03 – Jakost a lidský faktor (HSM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET70 prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahová náplň předmětu je vedena s jediným cílem – pochopit, že úspěšné zabezpečování systému jakosti nespočívá jen v přímém řízení jakosti, ale především závisí na schopnostech a vědomostech lidí v podniku, jejich motivaci a jejich trvalé a účinné výchově k jakosti. Vše bude vedeno s akcentem na oblast současných požadavků nové dokumentace norem řady ISO 9000:2000 a inovovaného Modelu EFQM Business Excellence.

Vyučovací metody

Anotace

Řízení lidských zdrojů. Význam lidského faktoru v systémech jakosti. Systém řízení lidských zdrojů dle požadavků ČSN ISO 9000:2001 a Modelu Excelence EFQM. Formy a struktury vzdělávání pracovníků k jakosti. Filosofie učícího se podniku. Měření a hodnocení efektivnosti výcviku. Úloha vrcholového vedení v managementu jakosti. Delegace pravomocí. Komunikace a motivace v systémech managementu jakosti. Měření spokojenosti zaměstnanců. Vedení lidí, styly vedení. Týmová práce a její formy v managementu jakosti. Kroužky jakosti, KAIZEN, metoda 5 S, Investors in People. Management znalostí – definice, historický vývoj; řízení znalostí v aktuálních dokumentech QMS; vymezení základních aktivit v oblasti KM; řízení znalostí jako proces; klíčové procesy v oblasti KM; znalostní pracovník (charakteristické rysy, bariéry řízení); metody hodnocení nehmotných aktiv/znalostí; přínosy řízení znalostí. Podniková kultura a TQM. Společenská odpovědnost organizací a etické principy podnikových systémů řízení.

Povinná literatura:

[1] Bělohlávek, F. – Košťan, P. – Šuleř, O.: Management. Rubico Olomouc, 2001, ISBN 80-85839-45-8 [2] Petříková, R.: Lidé – zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů (Znalostní dimenze jakosti). Edice DOT, Ostrava, 2002, 241 s., ISBN 80-02-01419-1 [3] Nenadál, J. a kol.: Integrovaný systém řízení. Verlag Dashofer, Praha, 2005 (aktualizace 4 x ročně), ISSN 1801-8165 [4] Petříková, R. a kol.: Lidé v procesech řízení. Professional Publishing, Praha, 2007, ISBN 80-02-01868-0 [5] Hofbruckerová, Z. – Petříková, R, - Lešingrová, R.: Společenská odpovědnost organizací, vyd. DTO CZ, říjen 2008.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. – 2. Role a význam lidského faktoru v systémech jakosti s přihlédnutím k současným globálním podmínkám. Řízení lidských zdrojů, vývoj, pojetí, význam. 3. – 4. Význam personálního řízení v systémech jakosti. Realizace a hlavní úkoly současného personálního řízení v rámci podnikového řízení. Jakost a spolehlivost lidského výkonu. Podmínky efektivního využívání lidských zdrojů v procesu řízení jakosti. 5. – 6. Systém řízení lidských zdrojů dle požadavků ČSN EN ISO 9000:2000 (základní principy), člověk v systémech řízení jakosti dle novely ČSN EN ISO 9001:2001. 7. Výchova a vzdělávání pracovníků k jakosti (kap. 6). Efektivnost výcviku a možnosti monitoringu. 8. – 9. Úloha vrcholového vedení a vedoucích pracovníků při zabezpečování jakosti. Motivace, komunikace a informovanost v systémech jakosti. 10.-11.Týmová práce při řízení jakosti, tvůrčí tým. Formy týmových činností v oblasti zabezpečování jakosti (Kroužky jakosti, KAIZEN). 12. Podniková kultura a TQM. Stěžejní atributy výstavby TQM. Systémy řízení lidských zdrojů a EFQM Model Excellence. 13.–14.Znalostní řízení jako součást komplexní podnikové integrace. Od učící se organizace ke znalostní společnosti. Odborná způsobilost a hodnocení zaměstnanců. Role a význam personální certifikace. Cvičení: Cvičení bude koncipováno formou pravidelně zadávaných seminářů, konzultací a osobnostních testů. 1. – 2. Úloha lidí v systémech jakosti. Zpracování konkrétního písemného zadání, osobnostní test, vyhodnocení. 3. – 4. Návrh efektivního využívání lidských zdrojů v podnikové praxi (písemné zadání, vyhodnocení, diskuze zadané problematiky, osobnostní test). 5. – 6. Výchova a vzdělávání zaměstnanců. Možnosti výcviku v současné podnikové praxi. Monitoring a měření efektivnosti vzdělávacích programů. Příklady. Odborný seminář, vyhodnocení diskuze zadané problematiky. Průběžný test. 7. – 8. Motivace a hmotná stimulace (motivátory, demotivátory). Příklady motivačních programů. Podmínky účinné komunikace, bariéry komunikace. Seminář, vyhodnocení. 9. – 10. Význam týmové práce, tvorba tvůrčích týmů. Ukázky a příklady týmových činností v současné podnikové praxi. Seminář, test. 11. – 12. Podniková kultura, klíčové aspekty které ovlivňují podnikovou kulturu. Spokojenost zaměstnanců, monitoring a měření spokojenosti zaměstnanců. Popisy pracovních míst, kariérový řád. Příklady z praxe. 13. – 14. Osobní kvalita základem všech ostatních kvalit. Od učící se organizace ke znalostní společnosti. Základy „Knowledge Management“. Monitoring a měření odborné způsobilosti, příklady, zápočtový test.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20 3
                Projekt Projekt 30  10 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  3 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 31 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  10 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.