639-0027/01 – Management jakosti (QM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUT90 doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
NEN20 prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je vyučován tak, aby posluchači pochopili základní souvislosti a důvody budování , udržování a rozvoje podnikového managementu jakosti. Ve výuce je kladen důraz zejména na výklad klíčových prvků a procesů tohoto managementu, jako např. zabezpečování jakosti návrhu, nakupování, zabezpečování jakosti ve výrobních procesech i procesech poskytování služeb. Studenti se rovněž naučí podrobně počítat náklady a efekty vztahující se k jakosti a seznámí se i s dalšími typy měření v systémech jakosti. Vysvětleny budou také základní charakteristiky různých koncepcí budování systémů jakosti (podle norem ISO, odvětvových standardů a TQM). Semináře a cvičení jsou zaměřena zejména na řešení případových studií z oblasti analýzy hodnoty pro zákazníka, a na aplikace některých statistických nástrojů managementu jakosti.

Povinná literatura:

l. NENADÁL,J. - NOSKIEVIČOVÁ,D. - PETŘÍKOVÁ,R. - PLURA,J.- TOŠENOVSKÝ,J.: Moderní systémy řízení jakosti. Praha. Management Press. 2000, 282 s. 2. NENADÁL,J.-PETŘÍKOVÁ,R.-SCHUPKEOVÁ,L.: Integrované manažerské systémy. Vybrané kapitoly. Ostrava. DTO. 1999, 110 s. 3. NOSKIEVIČOVÁ,D.: Statistické metody v řízení jakosti. Ostrava. VŠB-TU. 1997, 80 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1.Úvod do problematiky managementu jakosti, terminologie, 2.Principy a koncepce systémů managementu jakosti 3.Požadavky na systémy managementu jakosti podle souboru norem ISO 9000:2000 4.Požadavky na systémy managementu podle EFQM Modelu Výjimečnosti 5.Úloha vedení v systémech managementu jakosti 6.Ekonomické aspekty managementu jakosti 7.Management jakosti v etapě návrhu a vývoje 8.Management jakosti v etapě nakupování 9.Management jakosti v etapě realizace produktů 10.Charakteristiky managementu jakosti ve službách 11.Měření v systémech managementu jakosti, principy a typy 12.Audity jakosti, cíle a postupy 13.Bechmarking, postupy a metody 14.Rozvojové trendy v systémech managementu jakosti, integrace systémů managementu Obsah cvičení: 1. Výklad požadavků na systémy managementu jakosti v normách ISO 9000:2000 2. Postupy řízení neshodných výrobků 3. Postupy analýzy hodnoty pro zákazníka, 1. část 4. Postupy analýzy hodnoty pro zákazníka, 2. část 5. Postupy přerozdělování cílů jakosti a ukazatelů měření výkonnosti systému 6. Identifikace položek nákladů vztahujících se k jakosti v modelu PAF 7. Identifikace položek nákladů vztahujících se k jakosti v modelu procesních nákladů 8. Propočty efektivnosti zlepšování jakosti 9. Postupy měření spokojenosti a loajality zákazníků 10. Principy a metody sebehodnocení 11. Řešení případové studie na sebehodnocení 12. Základní statistické metody 13. Obhajoby projektových prací 14. Obhajoby projektových prací, zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.