639-0027/03 – Management jakosti (QM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je vyučován tak, aby posluchači pochopili základní souvislosti a důvody budování , udržování a rozvoje podnikového managementu jakosti. Ve výuce je kladen důraz zejména na výklad klíčových prvků a procesů tohoto managementu, jako např. zabezpečování jakosti návrhu, nakupování, zabezpečování jakosti ve výrobních procesech i procesech poskytování služeb. Studenti se rovněž naučí podrobně počítat náklady a efekty vztahující se k jakosti a seznámí se i s dalšími typy měření v systémech jakosti. Vysvětleny budou také základní charakteristiky různých koncepcí budování systémů jakosti (podle norem ISO, odvětvových standardů a TQM). Semináře a cvičení jsou zaměřena zejména na řešení případových studií z oblasti analýzy hodnoty pro zákazníka, a na aplikace některých statistických nástrojů managementu jakosti.

Povinná literatura:

l. NENADÁL,J. - NOSKIEVIČOVÁ,D. - PETŘÍKOVÁ,R. - PLURA,J.- TOŠENOVSKÝ,J.: Moderní systémy řízení jakosti. Praha. Management Press. 2000, 282 s. 2. NENADÁL,J.-PETŘÍKOVÁ,R.-SCHUPKEOVÁ,L.: Integrované manažerské systémy. Vybrané kapitoly. Ostrava. DTO. 1999, 110 s. 3. NOSKIEVIČOVÁ,D.: Statistické metody v řízení jakosti. Ostrava. VŠB-TU. 1997, 80 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1.Úvod do problematiky managementu jakosti, terminologie, 2.Principy a koncepce systémů managementu jakosti 3.Požadavky na systémy managementu jakosti podle souboru norem ISO 9000:2000 4.Požadavky na systémy managementu podle EFQM Modelu Výjimečnosti 5.Úloha vedení v systémech managementu jakosti 6.Ekonomické aspekty managementu jakosti 7.Management jakosti v etapě návrhu a vývoje 8.Management jakosti v etapě nakupování 9.Management jakosti v etapě realizace produktů 10.Charakteristiky managementu jakosti ve službách 11.Měření v systémech managementu jakosti, principy a typy 12.Audity jakosti, cíle a postupy 13.Bechmarking, postupy a metody 14.Rozvojové trendy v systémech managementu jakosti, integrace systémů managementu Obsah cvičení: 1. Výklad požadavků na systémy managementu jakosti v normách ISO 9000:2000 2. Postupy řízení neshodných výrobků 3. Postupy analýzy hodnoty pro zákazníka, 1. část 4. Postupy analýzy hodnoty pro zákazníka, 2. část 5. Postupy přerozdělování cílů jakosti a ukazatelů měření výkonnosti systému 6. Identifikace položek nákladů vztahujících se k jakosti v modelu PAF 7. Identifikace položek nákladů vztahujících se k jakosti v modelu procesních nákladů 8. Propočty efektivnosti zlepšování jakosti 9. Postupy měření spokojenosti a loajality zákazníků 10. Principy a metody sebehodnocení 11. Řešení případové studie na sebehodnocení 12. Základní statistické metody 13. Obhajoby projektových prací 14. Obhajoby projektových prací, zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.