639-0030/02 – Quality Management and Inspection (KŘJ)

Gurantor departmentDepartment of Quality ManagementCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 21+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The acquirements of basic principles of quality management and quality inspection and mastering of selected methods used in this field is the objective of this subject. Students will be familiar with actual development in the field of quality management, with requirements of quality management systems and their implementation in companies, with total quality management principles etc. Especial attention is paid to the basic quality management tools („seven basic tools“), to the area of data collection and their statistical processing and analysis and to the areas of statistical process control, process capability analysis, quality inspection techniques, acceptance sampling and selected methods of quality planning.

Compulsory literature:

1. JURAN, J. M. – GODFREY, A. B.: Juran´s Quality Handbook. 5th edition. New York: McGraw – Hill, 1998 2. GRYNA, F.M.: Quality Planning and Analysis. 4th edition. McGraw-Hill Irwin, 2001, 720 pp. 3. KUME, H.: Statistical Methods for Quality Improvement. AOTS, Tokyo, 1988, 231 s. 4. KOTZ, S. – LOVELACE, C.R.: Process Capability Indices in Theory and Practice. New York: Oxford University Press, 1998

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky Pojetí jakosti, terminologie, spirála jakosti. Světový vývoj v oblasti managementu jakosti a charakteristika současného stavu. Základní charakteristika norem ISO v oblasti managementu jakosti. Systémy jakosti, audity, certifikace. Požadavky na systém jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001. Základní principy TQM. Model EFQM pro dokonalé podnikání. Samohodnocení. Ekonomika jakosti. Statistické zpracování datových souborů. Míry polohy a variability. Sedm "základních" nástrojů řízení a zlepšování jakosti. Vývojový

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.