639-0032/02 – Ekonometrie (EM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1993/1994Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOS40 prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1/ výklad základních pojmů časových řad, 2/ zobecněná metoda nejmenších čtverců, 3/ schopnost praktické aplikace přednesené látky při analýze dat.

Vyučovací metody

Anotace

Výběr těch kapitol matematické statistiky, které mají zvláštní význam pro modelování ekonomických vztahů: regresní analýza a modely časových řad. Studují se podmínky, za kterých jsou uvedené disciplíny použitelné a vyvíjejí alternativní postupy pro případ, že základní podmínky nelze splnit (heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita). U časových řad se studují modely AR, MA, ARMA, ARIMA. U každého modelu: výpočet koeficientů a nalezení predikční rovnice. Klasická analýza časových řad - klouzavé průměry a exponenciální vyrovnání. Taguchiho metody on line.

Povinná literatura:

1/ Hušek,R.: Základy ekonometrické analýzy I. Modely a metody. VŠE, Praha, 1998. 2/ Cipra, T.: Ekonometrie. SPN, Praha, 1984. 3/ Tošenovský, J.: Ekonomické a technologické hodnocení způsobilosti procesů. Algoritmy a řešené úlohy. Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
639-0402 MS Matematická statistika Povinná
639-0405 TP Teorie pravděpodobnosti Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Plán přednášek 1. Časové řady (6 před.) 1.1 Klasická analýza (3 př) 1.1.1 Definice ČŘ (1 př) 1.1.2 Charakteristiky ČŘ 1.1.3 Obecný model (1 př) 1.1.3.1 Analýza trendové složky: lineární trend, exponenciální vyrovnání, vyrovnání klouzavými průměry (1 př) 1.1.3.2 Analýza sezónní složky 1.2 Box-Jenkinsova metodika (3 před.) 1.2.1 Charakteristiky ČŘ (1 př) 1.2.2 Modely ČŘ: AR, MA, ARMA (1 př) 1.2.3 Stacionarita, model ARIMA (1 př) 1.2.4 Predikční model 2. Regresní analýza (6 předn.) 2.1 Základní vzorce (opakování) (1. př.) 2.2 Předpoklady RA (1 př) 2.3 Heteroskedasticita 2.4 Autokorelace (1 př) 2.5 Multikolinearita (1 př) 2.6 GLS(1.př) 2.7 Soustavy regresních rovnic, 2SLS (1 př) 3. Ekonomické indexy (2 př)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Písemka Písemka 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku