639-0039/02 – Integrated Management Fundamentals (IMF)

Gurantor departmentDepartment of Quality ManagementCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PET70 prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The aim of this subject is to provide information basics in the area of QMS- EMS- SMS, which makes possible easier accomplishing the following subjects, helping thus graduates to specialise in quality management.

Compulsory literature:

Juran,J.M.-Godfrey,A.B.: Juran¨s Quality Handbook. 5th Edition. New York: McGraw Hill, 1998.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

osnova předmětu Přednášky: 1. – 2. Úvod do problematiky, význam SŘJ v podnikové praxi, historie a vývoj systému řízení jakosti. Juranova spirála jakosti. 3. – 4. Definice, základní pojmy. Současné trendy a přístupy k problematice zabezpečování jakosti, charakteristika jednotlivých přístupů. 5. – 6. Koncepce TQM, Dům kvality TQM, základní kroky budování SŘJ dle TQM, Model EFQM Business Excellence, základní pojmy – 8 zásad EFQM. Samohodnocení. 7. – 9. Normy řady ISO 9000:2000. Důvody poslední revize, priority. Stručná charakteristika tohoto souboru norem. Struktura dokumentace v SŘJ. 10.–12.Štíhlá výroba a Just in Time. Technická kontrola. Úvod do logistiky. Charakteristika a specifikace logistických toků. systémy push a pull. KANBAN. 13.–14.Trend ISO k integraci systémů řízení jakosti, environmentálních systémů a systémů ochrany zdraví a bezpečnosti práce (QMS – EMS – OH/SMS). Vývoj systémů od integrovaných systémů ke komplexní podnikové integraci. Cvičení: Jelikož se jedná o úvodní předmět problematiky řízení jakosti, bude v 6 cvičeních (příp. seminářích) blíže diskutována vždy ta problematika, která bude náplní pravidelných přednášek. Prostor bude ponechán zejména na posluchačích, kteří budou slovní i písemnou formou formulovat vlastní názorovou platformu na zadaná témata.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 20 3
                Project Project 30  10 3
                Other task type Other task type 10  5 3
        Examination Examination 60 (60) 31 3
                Written examination Written examination 40  10 3
                Oral Oral examination 20  5 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.